Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Hov kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna, SE/GLA/13221/H II/1 (1814-1860)

Bildid:
A0061596_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0061596_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: