Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Nors kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967, SE/VA/13389/H II/1 (1798-1814)

Bildid:
A0062276_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0062276_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: