Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Bro kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967, SE/VA/13059/H II/2 (1828-1844)

Bildid:
A0062324_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0062324_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: