Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/32 (1666)

Bildid:
A0065946_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065946_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: