Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Frimurarbarnhuset i Stockholm, Direktionens protokoll, SE/SSA/0816/A I/86 (1900)

Bildid:
C0302165_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0302165_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: