Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ), Bostadsböcker, SE/SSA/0024/02/D V b/27 (1895)

Bildid:
C0302222_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0302222_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: