Södermanlands län

Registernamn

Bouppteckningsregister – Södermanlands län.
Innehåller uppgifter ur bouppteckningar för härads- och rådhusrätter inom Södermanlands län.

Registret upprättat av

Landsarkivet i Uppsala.

Ingående härader

Daga häradsrätt 1746–1915
Eskilstuna rådhusrätt 1669–1900
Hölebo häradsrätt 1737–1914
Jönåkers häradsrätt 1704–1910
Mariefreds rådhusrätt 1685–1900
Nyköpings rådhusrätt 1694–1900
Oppunda häradsrätt 1678–1904
Rekarne tingslags häradsrätt 1880–1901
Rönö häradsrätt 1665–1910
Selebo häradsrätt 1748–1880
Strängnäs rådhusrätt 1669–1900
Torshälla rådhusrätt 1639–1922
Trosa rådhusrätt 1734–1917
Villåttinge häradsrätt 1694–1908
Västerrekarne häradsrätt 1738–1880
Åkers häradsrätt 1719–1880
Åkers och Selebo tingslags häradsrätt 1880–1900
Österrekarne häradsrätt 1735–1880