Södermanlands län

Registernamn

Bouppteckningsregister – Södermanlands län.

Registret upprättat av

Riksarkivet Uppsala.

Innehåll

Innehåller uppgifter om bouppteckningar för härads- och rådhusrätter inom Södermanlands län.

Geografisk omfattning Tid Anmärkning
Daga häradsrätt 1746–1915 Luckor förekommer.
Eskilstuna rådhusrätt och magistrat 1669–1900
Hölebo häradsrätt 1737–1914
Jönåkers häradsrätt 1704–1910 Luckor 1705–1713, 1715–1765.
Mariefreds rådhusrätt och magistrat 1685–1900 Luckor förekommer.
Nyköpings rådhusrätt och magistrat 1694–1900
Oppunda häradsrätt 1669–1904 Luckor förekommer.
Rekarne tingslags häradsrätt 1849–1901
Rönö häradsrätt 1653–1910
Selebo häradsrätt 1729–1880
Strängnäs rådhusrätt och magistrat 1669–1900
Torshälla rådhusrätt och magistrat 1639–1922
Trosa rådhusrätt och magistrat 1734–1917 Luckor förekommer.
Villåttinge häradsrätt 1690–1908
Västerrekarne häradsrätt 1734–1880
Åkers häradsrätt 1719–1880
Åker och Selebo tingslags häradsrätt 1875–1900
Österrekarne häradsrätt 1735–1880