Innehåller drygt 2 500 kartor och planskisser från Brandförsäkringsverket 1641–1953. Flertalet av dessa kartor kan kopplas till en brandvärdering i Brandförsäkringsdatabasen.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Redan när Brandförsäkringsverkets verksamhet började 1782 ankom det på magistraten beträffande städerna att till bolaget insända kartor utvisande gator, kvarter och tomter. För bruk och större gårdar skulle värderingen åtföljas av en planritning.

Vilken är källan?

Källan är kartor, situationsplaner, ritningar m.m. (2 547 kartor) från Brandförsäkringsverket åren 1641–1953.

Registernamn

Kartsamling - Brandförsäkringsverket.

Registret upprättat av

Brandförsäkringsverket