Innehåller register över korrespondens från Donners Affärsarkiv samt brevskrivarregister från fem institutioner; Kinda lokalhistoriska arkiv, Kungl. biblioteket, Linköpings stiftsbibliotek, Nationalmuseum och Riksarkivet.

Vilka uppgifter kan du hitta?

I registret finns uppgifter om avsändare, mottagare och i vilket arkiv brevet kan återsökas.

Donners Affärsarkiv innehåller drygt 8 000 poster och omfattar titel, namn, ort och land för avsändare, mottagare och brevförare samt brevens datum. Med brevförare menas den skeppare som tog med sig brevet från Gotland. Rörande Kinda finns det länkar till cirka 2 200 brev skrivna i Amerika som är skannade. Handskriftssamlingen är grunden till Kungliga bibliotekets register. Linköpings stiftbibliotek innehåller cirka 35 000 poster. Nationalmuseums register består av konstnärsbrev som skänkts eller inköpts till museet, korrespondens som ingått i donerat forskningsmaterial samt brev som inkommit till museets tjänstemän samt Riksarkivets register innehåller brev från enskilda arkiv och samlingar.

Man bör observera att det till följd av dataskyddsförordningen (GDPR) saknas poster på brevskrivare/brevmottagare som ännu är i livet.

Vilken är källan?


Registret upprättat av

Registret för Donners Affärsarkiv skapades 1999 av Landsarkivet i Visby i samarbete med Gotlands Genealogiska förening och finansierades med stöd av Stiftelsen Framtidens kultur. Övriga register är upprättade av Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation.

Ämnesområde

Emigration