bild
Serie

Östersjöprovinserna med Estland, Lettland och Litauen

Utländska stads- och fästningsplaner