bild
Arkiv

Kungsholms västra barnkrubba


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1206
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NDNh2P8mLa2zv7k3kuSyI8
Omfång
1,7 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/14135

Förteckning 1206

Förteckning

över

Kungsholms barnkrubbas arkiv

(Kungsholms västra barnkrubba)
Inledning (äldre form)Kungsholms barnkrubba, från 1916 Kungsholms västra barnkrubba, är Sveriges äldsta barnkrubba och började
sin verksamhet 1854.

Initiativtagare var professorn sedermera generaldirek-
tören Magnus Huss. Han hade i Frankrike sett anstalter där fattiga mödrar, som måste arbeta utom hemmet under dagarna, fick lämna sina barn för tillsyn under den tid de arbetade. Professor Huss intresserade en del damer inom Kungsholms församling bl a professorskan Sofie von Döbeln, att starta en liknande anstalt och genom Magnus Huss förmedling ställdes ett rum på nedre botten i Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalts lokaler på Hant-
verkaregatan 14 invid Kungsholms torg till förfogande.

När sjukhuset 1864 behövde lokalen fick barnkrubban flytta till en annan lägenhet, 3 rum och kök en trappa
upp på Stora Kungsholmsgatan (nuv Kungsholmsgatan).
Den lägenheten var emellertid varken tillräcklig eller
lämplig för sitt ändamål och i början av 1870-talet fick man lokaler på Garvaregatan 4. Arbetarfamiljerna
flyttade emellertid allt längre västerut på Kungs-
holmen och från den 1 oktober 1888 hyrde man en större lokal på S:t Eriksgatan 10. 1909 kunde barnkrubban flytta in i nya egna lokaler vid Welanders väg 4 i Stadshagen där krubban fortfarande finns kvar.

Då Kungsholms barnkrubba flyttade ut till västra delen
av Kungsholmen uppstod snart behov av en barnkrubba inom östra Kungsholmen och 1916 tog kyrkoherde Larsson
initiativ till en ny barnkrubba, som inrymdes i lokaler
på Parmmätargatan. I samband därmed fick Kungsholms barnkrubba namnet Kungsholms västra barnkrubba.

Verksamheten drevs först som en förening. Redan från början sökte man stöd hos och samarbete med stadens myndigheter och särskilt med församlingens kyrkoråd och fattigvårdsstyrelse. År 1893 slöts ett avtal med
Diakonissanstaltens styrelse om att få en syster som krubbans föreståndarinna. Från år 1905 finns stadgar
godkända av Fattigvårdsstyrelsen. År 1925 ombildades föreningen till en stiftelse.

Krubbans viktigaste inkomster var från början bidrag från fattigvården och församlingen, föräldrarnas av-
gifter för barnen, kollekter, frivilliga gåvor och donationer. Småningom kunde verksamheten till stor del bedrivas med avkastningen av egna fonder. År 1936 blev
krubban ansluten till Centralföreningen för daghem och lekskolor och fick därigenom stora anslag från staden.

Stockholm i stadsarkivet

1987-02-14

Dagmar Tistad

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2006-01-04 00:00:00