bild
Serie

Linjeskepp

Marinens ritningar

 Kartor / ritningar (401 st)

ReferenskodTitelTid 
01Konung Carl, 106 kanoner, konstruktionsritning1694 
02Projekt, 72 kanoner, konstruktionsritning1694 
03Nordstjernan, 60 kanoner, sidoritning1694 
04Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning A Du Rees1723 
05:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning Dan Freese1724 
05:2Projekt, 60 kanoner, spantritning Dan Freese1724 
06:1Projekt, 64 kanoner, konstruktionsritning Wm Smith1724 
06:2Projekt, 64 kanoner, spantritning Wm Smith1724 
06:3Friheten, 60 kanoner, konstruktionsritning Wm Smith1728 
07Projekt, 50 kanoner, sidoritning Wm Smith1726 
08Projekt, 70 kanoner, sidoritning C J Falck1727 
09:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning C J Falck1727 
09:2Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning C J Falck1727 
09:3Projekt, 60 kanoner, spantritning C J Falck1727 
10:1Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning C J Falck1727 
10:2Projekt, 50 kanoner, spantritning C J Falck1727 
11Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning Wm Smith1727 
12Projekt, 70 kanoner, konstruktionsritning Wm Smith1728 
13:1Finland (=Bremen), 60 kanoner, konstruktionsritning och midskeppssektion Charles Sheldon1728 
13:2Finland (=Bremen), 60 kanoner, konstruktionsritning och midskeppssektion Charles Sheldon1728 
13:3Finland (=Bremen), 60 kanoner, Midskeppssektion 1728 
14Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning 
15:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning Erik Svahn1728 
15:2Projekt, 60 kanoner, spant- och spegelritning Erik Svahn1728 
16:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning Erik Svahn1728 
16:2Projekt, 60 kanoner, spant- och spegelritning Erik Svahn1728 
17Hessen Cassel, 60 kanoner, konstruktionsritning C J Falck1728 
18Projekt, 54 kanoner, konstruktionsritning C J Falck1728 
19Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning Erik Svahn1728 
20Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning Charles Sheldon1728 
21Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning Gilbert Sheldon1732 
22aLovisa Ulrika, 74 kanoner, konstruktionsritning (2 ex) Charles och Gilbert Sheldon1739 
23Adolf Friedrich (Riksens Ständer), 60 kanoner, konstruktionsritning Charles och Gilbert Sheldon1739 
24:1Götha Leijon, 74 kanoner, konstruktionsritning (2 ex) Gilbert Sheldon1745 
24:2Götha Leijon, 74 kanoner, Midskeppssektion Gilbert Sheldon1745 
25Uppland och Södermanland, 50 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg1747 
26Projekt, 50 kanoner, konstruktionsritning I Rayalin 
27Sparre, 50 kanoner, konstruktionsritning G Sheldon1747 
28Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning G Sheldon1754 
29Sophia Albertina, 62 kanoner, konstruktionsritning G Sheldon1759 
30Lovisa Ulrika, 50 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg1759 
31:1Projekt, 74 kanoner, konstruktionsritning Fornell1764 
31:2Projekt, 74 kanoner, spant- och konstruktionsritning1764 
32:3Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg och F H af Chapman1765 
32:01Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg och F H af Chapman1767 
32:02Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg och F H af Chapman1765 
32:03aAdolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, konstruktionsritning H Sohlberg och F H af Chapman1765 
32:04Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, spantritning1765 
32:05Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, spantritning1765 
32:06Adolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, akterspegel1765 
32:06aAdolph Fredrich (Riksens Ständer) och Gustaf III, 74 kanoner, akterspegel1765 
32:07Adolph Fredrich (Riksens Ständer), 74 kanoner, tackelritning F H Chapman1770 
32:08Adolph Fredrich (Riksens Ständer), 74 kanoner, tackelritning H Sohlberg1776 
32:08aGustaf III, 74 kanoner, gallionsbild  
32:09Adolph Fredrich, 74 kanoner, tackelritning med beskrivning H Sohlberg1776 
32:10Gustaf III, 74 kanoner, projekt till ombyggnad af Borneman1825 
32:11Gustaf III, 74 kanoner, projekt till ombyggnad af Borneman1825 
33:1Prins Fredrich Adolph, 62 kanoner, konstruktionsritning, spantritning och akterspegel (1 kopia) F H Chapman1768 
33:2Prins Fredrich Adolph, 62 kanoner, spantritning1768 
33:3Prins Fredrich Adolph, 62 kanoner, spantritning och akterspegel F H Chapman1768 
33:4Prins Fredrich Adolph, 62 kanoner, tackelritning F H Chapman1770 
33:5Prins Fredrich Adolph, 62 kanoner, tackelritning H Sohlberg1775 
34:1Hedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1776 
34:2Hedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner, inredning, profil F H af Chapman1776 
34:3aHedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner, plan av lastlaven  
34:3bHedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner, plan av lastlaven 
34:3cHedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner1776 
34:3dHedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner1776 
34:4Hedvig Elisabeth Charlotta, 62 kanoner, plan av back, skant och gångbord 
35:0Wasa, 60 kanoner, konstruktions- och inredningsritning, akterspegel och sektion F H af Chapman1777 
35:01Wasa, 60 kanoner, tackelritning F H af Chapman1778 
35:02Wasa, 60 kanoner, tackelritning1782 
35:03Wasa, 60 kanoner, förändring vid reparation F H af Chapman1796 
35:04Wasa, 60 kanoner, projekt till dubbelt galleri Fr Sheldon1798 
35:05Wasa, 60 kanoner, projekt till dubbelt galleri Fr Sheldon1798 
35:06Wasa, 60 kanoner, projekt till dubbel kajuta Fr Sheldon1798 
35:07Wasa, 60 kanoner, profil J L af Klinteberg1809 
35:08Wasa, 60 kanoner, projekt på förändring till dubbel fregatt J L af Klinteberg1809 
35:09Wasa, 60 kanoner, projekt på förändring till dubbel fregatt J L af Klinteberg1809 
35:10Fregatten Wasa, 50 kanoner, konstruktionsritning1809 
35:11Fregatten Wasa, 50 kanoner, spantritning 
35:12Fregatten Wasa, 50 kanoner, inredning under lastdäcket I d´Ailly1810 
35:13Fregatten Wasa, 50kanoner, profil av inredning i hålskepp akter 
35:14Fregatten Wasa, 50 kanoner, profil av inredning i hålskepp för 
35:15Fregatten Wasa, 50 kanoner, plan av en del av inredningen i hålskepp för 
36:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1780 
36:2Projekt, 60 kanoner, spantritning1780 
37Projekt, 64 kanoner, konstruktionsritning G Sheldon1780 
38Projekt, 74 kanoner, konstruktionsritning G Sheldon1780 
38aHertig Ferdinand, tackelritning F H af Chapman1790 
38bFinland, tackelritning F H af Chapman1790 
39:1Projekt Kronan, 110 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1792 
39:2Projekt Kronan, 110 kanoner, spantritning F H af Chapman1792 
39:3Projekt Kronan, 110 kanoner, akterspegel 
39:4Projekt Kronan, 110 kanoner, tackelritning F H af Chapman1793 
40:1Projekt Spiran, 94 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1792 
40:2Projekt Spiran, 94 kanoner, spantritning F H af Chapman1792 
40:3Projekt Spiran, 94 kanoner, akterspegel F H af Chapman1792 
40:4Projekt Spiran, 94 kanoner, tackelritning 
41:1Projekt Äpplet, 80 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1792 
41:2Projekt Äpplet, 80 kanoner, spantritning F H af Chapman1792 
41:3Projekt Äpplet, 80 kanoner, akterspegel F H af Chapman1792 
41:4Projekt Äpplet, 80 kanoner, tackelritning F H af Chapman1793 
42:1Projekt Nyckeln, 66 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1792 
42:2Projekt Nyckeln, 66 kanoner, spantritning F H af Chapman1792 
42:3Projekt Nyckeln, 66 kanoner, akterspegel1792 
42:4Projekt Nyckeln, 66 kanoner, tackelritning F H af Chapman1792 
43:1Projekt, 60 kanoner, konstruktionsritning och sektion av inredning F H af Chapman1777 
43:2Projekt, sektion av inredning  
44:01aGustaf Adolph, Fäderneslandet, Ömheten, Rättvisan, Dygden, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten och Tapperheten. 60 kanoner. konstruktionsritning F H af Chapman1780 
44:01bGustaf Adolph, Fäderneslandet, Ömheten, Rättvisan, Dygden, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten och Tapperheten. 60 kanoner. Spantritning1785 
44:02Fäderneslandet, Dristigheten och Manligheten, längdgenomskärning  
44:03aFäderneslandet, Dristigheten och Manligheten, 60 kanoner. inredningsritning  
44:03bFäderneslandet, Dristigheten och Manligheten, 60 kanoner, längdgenomskärning 
44:04Fäderneslandet, Dristigheten och Manligheten, 60 kanoner, däcksplaner och sektioner 
44:05Fäderneslandet, Dristigheten och Manligheten 60 kanoner, däckplaner och sektioner 
44:06Fäderneslandet, 60 kanoner, tackelritning F H af Chapman1780 
44:07aDristigheten,tackelritning 
44:07bDristigheten, tackelritning1805 
44:07cDristigheten, 60 kanoner, konstruktionsritning Fred H Chapman1780 
44:08Dristigheten, däcksplan 
44:09Dristigheten, däcksplan 
44:10Dristigheten, däcksplan 
44:11Dristigheten, projekt till gallion1825 
44:12Dristigheten, inredningsritning C Lundquist1843 
44:13Dristigheten, plan av undre batteridäck A H Couleur1854 
44:14Dristigheten, plan av övre batteridäck A H Couleur1854 
44:15Dristigheten, plan av övre däck A H Couleur1854 
44:16Dristigheten, tackelritning A H Couleur1854 
44:17aDristigheten (sjukskepp), längdsektion och plan av trossdäck A H Couleur1855 
44:17bDristigheten (sjukskepp), längdsektion och plan av trossdäck A H Couleur1855 
44:17cDristigheten (sjukskepp), längdsektion och plan av trossdäck A H Couleur1855 
44:18aDristigheten (sjukskepp), plan av övre däck och övre och undre batteridäck A H Couleur1855 
44:18bDristigheten (sjukskepp), plan av övre däck och övre och undre batteridäck A H Couleur1855 
44:18cDristigheten (sjukskepp), plan av övre däck och övre och undre batteridäck A H Couleur1855 
44:19Dristigheten (sjukskepp), tackelritning 
44:20aTapperheten, tackelritning Fr Ringheim1818 
44:20b (FI.1.1.1)Tapperheten, tackelritning Fr Ringheim1818 
44:21Tapperheten, förhydringsplåtar S Sjöbohm1819 
44:22Tapperheten, förändring vid förbyggnad1820 
44:23Tapperheten, förändring vid förbyggnad1820 
44:24Tapperheten, förändring vid förbyggnad1820 
44:25Tapperheten, plan av inredning under trossdäck 
44:26Tapperheten, plan av övre och undre batteridäck 
44:27Äran, längdsektion  
44:28Äran, inredning över och under trossdäck enligt uppmätning1825 
44:29Äran, plan av övre däck G Sheldon1836 
44:30Manligheten, trossdäck  
45:01Fäderneslandet, längdsektion 
45:02aFäderneslandet, tackelritning  
45:02bFäderneslandet, tackelritning 
45:03Fäderneslandet, däcksplan1830 
45:04Fäderneslandet, akterspegel 
45:05Fäderneslandet, stormpumpar 
45:06Fäderneslandet, projekt till förändring till fregatt1836 
46:01aFörsiktigheten, 74 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1792 
46:01bFörsiktigheten, 74 kanoner, konstruktionsritning 1792 
46:02aFörsiktigheten, 74 kanoner, spantritning F H af Chapman1792 
46:02bFörsiktigheten, 74 kanoner, spantritning1792 
46:03aFörsiktigheten, 74 kanoner, akterspegel F H af Chapman1792 
46:03bFörsiktigheten, 74 kanoner, akterspegel 
46:04Försiktigheten, 74 kanoner, tackelritning 
46:05Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, konstruktions- och inredningsritning F H af Chapman1796 
46:06aGustaf IV Adolph, 74 kanoner, spantritning F H af Chapman1796 
46:06bGustaf IV Adolph, 74 kanoner, spantritning 
46:07Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, plan av skans, back- och gångbord F H af Chapman1796 
46:08Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, plan av övre och undre däck F H af Chapman1796 
46:09Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, plan av lastdäck F H af Chapman1796 
46:10aGustaf IV Adolph, 74 kanoner, plan av rummet F H af Chapman1796 
46:10bGustaf IV Adolph, 74 kanoner, plan av rummet F H af Chapman1799 
46:11Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, sektion1796 
46:12Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, akterspegel 
46:13aGustaf IV Adolph, 74 kanoner, bog och gallion F H af Chapman1797 
46:13bGustaf IV Adolph, 74 kanoner, bog och gallion 
46:13cGustaf IV Adolph, 74 kanoner, bog och gallion F H af Chapman1797 
46:14Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, inredning F H af Chapman1799 
46:15Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, tackelritning  
46:17Gustaf IV Adolph, 74 kanoner, efter avlöpningen 1799 
46:18aGustaf IV Adolph, 74 kanoner, tackelritning1803 
46:18bGustaf den store (fd Gustaf IV Adolph), tackelritning af Borneman 1824 
46:19aFörsiktigheten (fd Gustav den store), inredning af Borneman1825 
46:19bFörsiktigheten (fd Gustav den store), projekt till ombyggnad af Borneman1825 
46:20aFörsiktigheten (fd Gustav den store), projekt till ombyggnad af Borneman1825 
46:20bFörsiktigheten (fd Gustav den store), projekt till ombyggnad af Borneman1825 
46:21Försiktigheten (fd Gustav den store), inredningsritning A H Couleur1853 
46:22Försiktigheten (fd Gustav den store), plan av övre däck A H Couleur1853 
46:23Försiktigheten (fd Gustav den store), plan av övre batteridäck1853 
46:24Försiktigheten (fd Gustav den store), plan av undre batteridäck A H Couleur1853 
46:25Försiktigheten (fd Gustav den store), A H Couleur1853 
46:26aFörsiktigheten (fd Gustav den store), tackelritning A H Couleur1854 
46:26bFörsiktigheten (fd Gustav den store), tackelritning A H Couleur1854 
46:27Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla A d´Ailly 1873 
46:28Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla G W Svensson1873 
46:29Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla G W Svensson1873 
46:30Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla G W Svensson1873 
46:31Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla G W Svensson1873 
46:32Försiktigheten (fd Gustav den store), torpedtavla G W Svensson1873 
47:01aCarl XIII, 74 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1804 
47:01bCarl XIII, 74 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1804 
47:01cCarl XIII, 74 kanoner, konstruktionsritning F H af Chapman1804 
47:02Carl XIII, 74 kanoner, spantritning F H af Chapman1804 
47:02aCarl XIII, 74 kanoner, spantritning F H af Chapman1804 
47:03Carl XIII, 80 kanoner, inredningsritning I Kihlgren1816 
47:04Carl XIII, 80 kanoner, plan av inredningen på trossdäck I Kihlgren1816 
47:05Carl XIII, 80 kanoner, plan av inredning under trossdäck1816 
47:06aCarl XIII, 80 kanoner, tackelritning I Kihlgren1818 
47:06bCarl XIII, 80 kanoner, tackelritning I Kihlgren1818 
47:06cCarl XIII, 80 kanoner, tackelritning I Kihlgren1818 
47:07aCarl XIII, 80 kanoner, Gallion I Kihlgren1816 
47:07bCarl XIII, 80 kanoner, Gallion I Kihlgren1816 
47:08Carl XIII, 80 kanoner, Andra däckets knäförbindning I Kihlgren1817 
47:09Carl XIII, 80 kanoner, barriär på hyttdäck E Sasse1852 
47:09A (FI.1.1.4)Carl XIII, 80 kanoner, plan av hyttdäck1852 
47:10aCarl XIII, 80 kanoner, inredningsritning A H Couleur1853 
47:10bCarl XIII, 80 kanoner, inredningsritning1853 
47:11Carl XIII, 80 kanoner, tackelritning A H Couleur1854 
47:12Carl XIII, 80 kanoner, tackelritning A H Couleur1854 
47:13Carl XIII, 80 kanoner, klysstoppare E Sasse1853 
47:14Carl XIII, 80 kanoner, däcksklys och kättinglår 
47:15Carl XIII, 80 kanoner, hyttinredning 
47:16Carl XIII, 80 kanoner, stävskador 
47:17Carl XIII, 80 kanoner, spel i backass1853 
48:01aPrins Oscar, 76 kanoner, konstruktionsritning Fr Ringheim1819 
48:01bPrins Oscar, 76 kanoner, konstruktionsritning Fr Ringheim1819 
48:02Prins Oscar, 76 kanoner, spantritning Fr Ringheim1819 
48:03Prins Oscar, 76 kanoner, längdsektion af Borneman1821 
48:04Prins Oscar, 76 kanoner, spantritning 
48:05Prins Oscar, 76 kanoner, plan av trossdäck 
48:06Prins Oscar, 76 kanoner, tackelritning Fr Ringheim1821 
48:07aPrins Oscar, 76 kanoner, akterspegel af Borneman1827 
48:07bPrins Oscar, 76 kanoner, akterspegel  
48:07cPrins Oscar, 76 kanoner, spegel med gallion 
48:07dPrins Oscar, 76 kanoner, gallion  
48:08Prins Oscar, 76 kanoner, sektion med spanter 
48:09aPrins Oscar, 76 kanoner, tackelritning af Borneman1827 
48:09bPrins Oscar, 76 kanoner, tackelritning af Borneman1827 
48:10Prins Oscar, 76 kanoner, inredning, fördurk 
48:11Prins Oscar, 76 kanoner, inredning, akterdurk 
48:12Prins Oscar, 76 kanoner, projekt till akterskeppets förändring för propeller 
48:13Prins Oscar, 76 kanoner, koncept till inredningsritning1854 
48:14Prins Oscar, 76 kanoner, inredningsritning A H Couleur1854 
48:15Prins Oscar, 76 kanoner, däcksplaner 
48:16Prins Oscar, 76 kanoner, tackelritning A H Couleur1854 
48:17Prins Oscar, 76 kanoner, bombdurk 
48:18Prins Oscar, 76 kanoner, ballastens stuvning 
49:01aSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, konstruktionsritning af Borneman1825 
49:01bSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, konstruktionsritning af Borneman1825 
49:02Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, spantritning af Borneman1825 
49:03aSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, förändring av akterskeppets form af Borneman1826 
49:03bSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, förändring av akterskeppets form af Borneman1825 
49:04Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, spantritning och långskeppssektion af Borneman 1827 
49:05Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, inredningsritning 
49:06aSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av inredningen över och under trossdäck 
49:06bSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner 
49:07Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av gångbordsdäck 
49:08Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av back- och skansdäck 
49:09Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av övre- och hyttskansdäck 
49:10Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av övre batteridäck 
49:11Skandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av undre batteridäck 
49:12Skandinavien, Gustaf den Store och fregatten Desirée, projekt till akterspegel af Borneman1831 
49:13aSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, tackelritning Gustaf Sheldon1839 
49:13bSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, tackelritning Gustaf Sheldon1839 
49:14aSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, akterskeppets förändring för skruvöppning A H Couleur1855 
49:14bSkandinavien och Gustaf den Store, 80 kanoner, akterskeppets förändring för skruvöppning A H Couleur1855 
49:15Skandinavien, 80 kanoner, midskeppssektion 
49:16Skandinavien, 80 kanoner, anordning vid kanonportar 
49:17Skandinavien, 80 kanoner, förhöjning av skägg och gallion af Borneman1831 
49:18Skandinavien, 80 kanoner, balkar och karvlar mm i batteridäck 
49:19Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:20Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:21Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:22Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:23Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:24Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:25Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:26Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:27Skandinavien, projekt till ombyggnad till bepansrat tornfartyg 
49:28Gustaf den Store, 80 kanoner, gallion af Borneman1831 
49:29Gustaf den Store, 80 kanoner, gallion af Borneman1831 
49:30Gustaf den Store, 80 kanoner, tackelritning1854 
49:31Gustaf den Store, 80 kanoner, tackelritning A H Couleur1854 
49:32Gustaf den Store, 80 kanoner, inredningsritning A H Couleur1858 
49:33Gustaf den Store, 80 kanoner, inredningsritning 
49:34Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av första batteridäck 
49:35Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av andra batteridäck 
49:36Gustaf den Store, 80 kanoner, plan av övre däck 
49:37Gustaf den Store, 80 kanoner, krutdurkar 
49:38Gustaf den Store, 80 kanoner, spolkista 
49:39 (FI.1.1.9)Gustaf den Store och fregatten Eugenie, lavetter för 24 pundige kanoner af 100 k.v. 
50:01Carl XIV Johan, 80 kanoner, projekt till inredning J Kihlgren1816 
50:02Carl XIV Johan, 80 kanoner, plan av inredningen på trossdäck J Kihlgren1816 
50:03Carl XIV Johan, 80 kanoner, plan av inredningen under trossdäck J Kihlgren1816 
50:03A (FI.1.1.2)Carl XIV Johan, 80 kanoner, miniaturritning på en 30 Spettskammars Sjöcanon af S.T. af Chapmans modell... J M Mallmeén1819 
50:04Carl XIV Johan, 80 kanoner, projekt till gallion af Borneman1821 
50:05Carl XIV Johan, 80 kanoner, projekt till akterspegel Gust Sheldon1822 
50:06Carl XIV Johan, 80 kanoner, projekt till akterspegel Fr Ringheim1823 
50:07Carl XIV Johan, 80 kanoner, inredningsritning1824 
50:08Carl XIV Johan, 80 kanoner, plan av hålskepp 
50:09