bild
Arkiv

Torps kyrkoarkiv


Torp är sedan 1962 annexförsamling i Färgelanda pastorat i Karlstads stift och Västra Götalands län.
Intill 1680 var Torp annexförsamling i Färgelanda, Ödeborg, Torp och Valbo-Ryrs pastorat. Nämnda år avskildes Torp som särskilt pastorat. Från 1720 tillhörde även Valbo-Ryr pastoratet. 1962 blev Torp och Valbo-Ryr annexförsamlingar under Färgelanda pastorat. 1968 överfördes Valbo-Ryr till Foss pastorat i Göteborgs stift.

Ibland förekommande uppgift att Torp varit annex till Färgelanda 1680-1695 är felaktig och beror på förväxling av präster med samma namn.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad) 
A II cFörsamlingsböcker, avställda blad (lösblad) 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box. Topografiskt ordnade personakter. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band om ej annat anges
 
C XDopbok fr. o. m. 1991-07-01Serien ej levererad till Landsarkivet 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr. o. m. 1991-07-01Serien ej levererad till Landsarkivet 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01Serien ej levererad till Landsarkivet 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr. o. m. 1991-07-01Serien ej levererad till Landsarkivet 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
H IBilagor till husförhörslängden t. o. m. 1967 
H IIBilagor till flyttningslängderna t. o. m. 1967
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t. o. m. 1967 
H IVBilagor till konfirmationsboken t. o. m. 1967 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken t. o. m. 1967 
H VIBilagor till död- och begravningsboken t. o. m. 1967 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30, ej gallringsbara 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr. o. m. 1991-07-01, ej gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O VIKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter