bild
Arkiv

Torp


Domsaga: Sundsvalls tingsrätt.
Pastorat: 1300-talet eget, 1400-talet -1562 Torp, Borgsjö och Haverö,1562-1667 Torp och Borgsjö, 1667-1669 eget, 1669- 1879 Torp och Borgsjö, därefter eget.

 Serier (45 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AArkivförteckning 
RPersonregister 
AIHusförhörslängder.... – .... 
AIIFörsamlingsböcker 
AIIbRegister till församlingsböcker 
AIIIBöcker över obefintliga 
AII-SCBUtdrag ur församlingsböcker 
AIVaFörsamlingsliggare 
AIVbObefintligregister 
AIVcEmigrantregister 
AIVdDödregister 
AIVeLedkort till församlingsliggare 
AVFörsamlingsregister 
AVIaAvgångsregister 
AVIbAvgångslängder 
BFlyttningslängder 
CFödelse- och dopböcker.... – .... 
C-SCBUtdrag ur födelseböcker 
DIKonfirmationsböcker.... – .... 
ELysnings- och vigselböcker.... – .... 
EIIÄktenskapsböcker 
E-SCBUtdrag ur vigselböcker 
FDöd- och begravningsböcker.... – ....Hänvisning till Hassela F:1 avser enstaka uppgifter för Saxen och Naggen. 
F-SCBUtdrag ur dödböcker 
GIStatistiska tabeller.... – .... 
GIaEmigranter befolkningsstatistik 
GIIÖvriga längder 
HIBilagor till husförhörslängd 
HIIBilagor till flyttningslängd..... – .... 
HIIIBilagor till födelse- och dopbok 
HVBilagor till lysnings- och vigselbok.... – .... 
HVIBilagor till död- och begravningsbok 
ISkrivelser  
KISockenstämmoprotokoll 
KIIIKyrkorådsprotokoll  
KIVcSkolrådets handlingar 
LIARäkenskaper för kyrka huvudbok 
LICRäkenskaper för kyrka verifikationer 
LIVRäkenskaper för kollekt 
LVRäkenskaper övriga 
NIVisitations- och inspektionsprotokoll med bilagor 
NIIIInventarie- och arkivförteckningar 
OIHandlingar angående kyrkan 
OIIHandlingar angående övriga kyrkliga fastigheter 
PIÖvriga handlingar