bild
Serie

Räkenskaper för skola

Torps kyrkoarkiv, O-län

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11846 – 1870Redogörelse över folkskoleavgiften 1846-1852. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1852 angående skolhusbyggnad. Skolstyrelseprotokoll, med ritningar och kostnadsförslag till skolhusinredning 1852. Regementet för folkskolan i Torp och Långelanda 1852. Skolrådetsprotokoll med avsökningshandlingar till lärartjänst 1852. Sockenstämmoprotokoll 1852. Syneprotokoll av skolhus och entreprenadauktionsprotokoll 1853-1854. Skolstyrelseprotokoll 1853. Verfikationer 1854-1870. Skolreglement 1855. Skolrådetsprotokoll, med ansökningshandlingar och vallängd till lärartjänst 1855. Vallängd till lärarval med ansökningshandlingar 1859. Skolstyrelseprotokoll 1855, 1861-1862 och 1864-1868. Ansökningshandlingar och vallängd till lärartjänst 1867. Ansökningshandlingar till lärartjänst 1868. 
- [H0001]1852 – 1869Ingår i Myckleby L II: 1. Huvudräkenskaper. 
21871 – 1896Verifikationer 1880 och 1893, se L I: 3, 1886, se även L I: 3. Verfikationer 1871-1896. Lucka 1890-1891. Vallängd och ansökningshandlingar till lärartjänst 1878-1879. Elevförteckning 1895.