bild
Serie

Handlingar rörande tillkomst och utveckling

Statens järnvägar med föregångare Enskilda järnvägar (samlingspost)

Kartong

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11882 – 1940Innehåller: Koncession, bolagsordning och tekniska uppgifter 1882-1928; Kungl. Maj.ts resolutioner 1882-1938; skrivelser från statliga myndigheter 1883-1939; rättshandlingar 1887; avtal och överenskommelser 1890-1940; skrivelser till Kungl.Maj:t 1893; taxor 1910, 1913; personalhandlingar 1911-34; balansräkningar 1931-33; deklarationer.