bild
Arkiv

Börringe-Östra Torps jv AB

Statens järnvägar med föregångare Enskilda järnvägar (samlingspost)

Börringe-Östratorps jv AB (BÖJ)

Koncessionsnummer 42 och 114.


Inledning
Den 31 maj 1883 hölls konstituerande bolagsstämma med Börringe-Anderslövs jv AB och samma dag övertogs den koncession som Malmö-Ystads jv AB erhållit den 4 februari 1873, för byggandet av järnvägen Börringe-Anderslöv (Konc. nr 42). Den öppnades för allmän trafik den 21 februari 1884. Den 30 december 1885 erhölls koncession på bandelen Anderslöv-östratorp(konc. nr 114) vilken stod färdig för allmän trafik den 1 oktober 1887. Samma år beslöts att bolagets namn skulle ändras till Börringe-Östratorps jv AB (BÖJ).

Börringe-Östratorps jv AB ingick tillsammans med 4 andra järnvägsaktiebolag, Ystad-Eslövs, Malmö-Ystads,Ystad-Gärdsnäs-St. Olofs och Ystad-Brösarps järnvägar i en gemensam förvaltning benämnd Ystads Järnvägar (se även förteckning över denna förvaltnings arkiv). Fr.o.m. 1896 hade BÖJ gemensam chef, baningenjör, maskiningenjör och trafikinspektör med de övriga i förvaltningen ingående järnvägsbolagen. Börringe-östratorps jv AB förstatligades den 1 juli 1941.

Tommy ErikssonKälla: Svenska järnvägsföreningen 1876-1926, del II, sid 535 ff (Stockholm 1926)

 Serier (7 st)