bild
Serie

INKOMNA HANDLINGAR

Provinsialläkarens i Torps distrikt arkiv

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E 1Inkomna skrivelser och rapporterInkomna handlingar kunde enligt SFS 1890:58 (§ 38) års bestämmelser gallras med en gallringsfrist på tio år efter beslut av förste provinsialläkaren. Genom Medicinalstyrelsens cirkulär den 25 april 1962 angående gallring i provinsialläkares arkiv (1962:34) ändrades gallringsfristen för inkomna handlingar, såsom inkomna skrivelser och rapporter, till fem år.

Inkomna skriveler återfinns även i serie E 2 (korrespondens).
 
E 2KorrespondensSe även serierna B 2 och E 1. 
E 3Distriktsbarnmorskors inkomna dagböckerEnligt SFS 1881:30 skulle barnmorskorna föra dagböcker över sina förlossningar (förlossningsjournaler) som i regel ägde rum i hemmen. Dessa dagböcker lämnades ut av provinsialläkaren och skulle återlämnas till denne när de var fullskrivna (se även 7 §, SFS 1919:798).

Barnmorskedagböcker för Torps provinsialläkardistrikt återfinns i Förste provinsialläkarens i Västernorrlands län arkiv, serie E 2.