bild
Serie

Distriktsbarnmorskors inkomna dagböcker

Provinsialläkarens i Torps distrikt arkiv

Enligt SFS 1881:30 skulle barnmorskorna föra dagböcker över sina förlossningar (förlossningsjournaler) som i regel ägde rum i hemmen. Dessa dagböcker lämnades ut av provinsialläkaren och skulle återlämnas till denne när de var fullskrivna (se även 7 §, SFS 1919:798).

Barnmorskedagböcker för Torps provinsialläkardistrikt återfinns i Förste provinsialläkarens i Västernorrlands län arkiv, serie E 2.