bild
Serie

HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

Provinsialläkarens i Torps distrikt arkiv

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1PatientjournalerProvinsialläkaren skulle enligt SFS 1890:58 (§ 38) föra journaler över den sjukvård som utövades inom distriktet.

Enligt Medicinalstyrelsens cirkulär den 25 april 1962 angående gallring i provinsialläkares arkiv (1962:34) skulle journaler över behandlade patienter utgallras efter tio år, räknat från det år då patienten avlidit, flyttat från provinsialläkardistriktet eller uppnått 80 års ålder, eller efter tjugo år, räknat från det år då patienten senast anlitat läkaren.
 
F 2Handlingar rörande provinsialläkarens tjänsteutövning