bild
Serie

Handlingar

Västboms torps i Fleringe arkiv

Sid. 912.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11924Sid. 912. Skrivelse där undertecknade J.N. Lerberg, Fr Stenbom, L.
Pettersson, J. Godman, Fr. Klasson och AB Karto och oaxens kalkbruk gm. Allon de
Younge samtliga rotehållare i Nr 6 Westboms båtsmansrote i Fleringe, genom
befullmäktigadt ombud medgiva försäljning av roten tillhörig torplägenhet till Frans
Gustav Sandell, och vid verderlig domstol, söka vinna lagfart.
1924-04-08.