bild
Arkiv

Landsfiskalens i Torps distrikt arkiv


Landsfiskalens i torps distrikt arkiv


HISTORIK
Ursprungligen omfattade distriktet Torps socken.
1952-01-01 utökades det med Stöde landskommun.
Arkivet ordnades och förtecknades vid kurs i landsarkivet i februari 1981.

 Serier (77 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IProtokoll över polisförhör 
A IIProtokoll över syner besiktningar och uppskattningar
( utom vägsyner )
 
A IIIProtokoll över utmätningsförrättningar 
A IVProtokoll över borgerlig vigsel 
A VInventeringsprotokoll hos landsfiskal 
BKONCEPT TILL UTGÅENDE EXPEDITIONER 
B IBrevkonceptSerien inbunden där ej annat angives.
Utgallras med 30 års gallringsfrist.
 
B IIRätts- och polisstatistik 
B IIIKopior av tjänstgöringsbetyg 
CDIARIER 
C I aBrevdiarierSerien inbunden där ej annat angives. 
C I bPolisdiarierSerien inbunden där ej annat angives. 
C I cAllmänna dagböckerSerien i arkivkartonger där ej annat angives. 
C IIDagböcker i utsökningsmålSerien inbunden där ej annat angives. 
C IIIDagböcker i införselmål, rörande underhållsbidragSerien inbunden där ej annat angives. 
C IVRestlängdsdiarierSerien inbunden.
Utgallras med 30- års gallringsfrist.
 
C VHandräckningsdiarierSerien inbunden där ej annat angives. 
C VI aBrottmålsdiarierSerien inbunden där ej annat angives. 
C VI bRegister till brottmålsdiariet 
C VI cStrafföreläggande diarierSerien inbunden där ej annat angives. 
C VI dDiarier rörande åtalseftergifter 
C VI eDiarium över kostnader för fri rättegång 
C VIIOlycksfallsdiarier 
C VIIIAnmälnings och ansökningsdiarierSerien i kartonger. 
C IXResedagbok 
DLIGGARE, REGISTER OCH POSTBÖCKER 
D ILiggare över befattningshavare vid polisväsendet 
D IILiggare över lösöreköp 
D III aLiggare över anhållna för brott misstänkta personer 
D III bSpaningsliggare 
D III cLiggare över vittnesersättningar 
D IVArkivförteckningar och inventeringsinstrument 
D VLiggare och register över utlänningarSerien i arkivkartonger. 
D VILiggare över hittegods 
D VIIMinnesdagböckerSerien i arkivkartonger.
Utgallras med 30 års gallringsfrist.
 
D VIII aLiggare över beslagtaget gods 
D VIII bLiggare över förbrutet gods 
D IXLiggare över jaktkort och jaktpass 
D XLiggare över jaktkort och vapenlicenser 
D XIPostbok 
D XIILiggare över ärenden rörande fri rättegång 
EINKOMNA HANDLINGAR, HUVUDSERIER 
E IHandlingar till brevdiariet 
E IIHandlingar till dagboken i utsökningsmålSerien i arkivkartonger.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
E III aHandlingar till dagboken i
införselmål rörande underhållsbidrag
Serien i arkivkartonger.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
E III bHandlingar till dagboken i
införselmål rörande oguldna utskylder
och allmänna avgifter
 
E IV aaHandlingar till restlängdsdiariet för kronoutskylderSerien i arkivkartonger. 
E IV abRestlängder å värnskatt 
E IV acRestlängder å automobilskatt 
E IV adRestlängder å krigskonjukturskatt, allmän omsättningsskatt 
E IV baHandlingar till restlängdsdiariet för kommunalutskylderSerien i arkivkartonger. 
E IV bbRestlängder å pensionsavgifter 
E IV bcRestlängder å hundskatt och skogsaccis 
E IV cRestlängder å preliminär och tillkommande skattSerien i arkivkartonger. 
E V aBrottmålsakterSerien i arkivkartonger. 
E V bBrottmålsakterSerien i arkivkartonger.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
E VIHandlingar i ärenden rörande fri rättegång 
FINKOMNA HANDLINGAR, SÄRSKILDA SERIER 
F I aDomboksutdrag 
F I bVattenrättshandlingar 
F IIVäxelprotester 
F IIIFörordnanden för fisketillsyningsmän och ordningsvakter 
F IVHandlingar rörande konkurserSerien i arkivkartonger. 
GRÄKENSKAPER 
G IMånadsräkningar med bilagor 
G IIIndrivningskortSerien i arkivkartonger.
Utgallras 1995.
 
G IIILiggare över medel, som enl. länsstyrelsens beslut skola
uppbäras eller till vederbörande utbetalas och redovisas
Serien inbunden.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
G IV aKassajournalerSerien inbunden där ej annat angives.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
G V aBötesliggare rörande domstolsböterSerien i arkivkartonger där ej annat angives.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
G V bBötesliggare rörande värnpliktsböterSerien inbunde där ej annat angives.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
G VILiggare över förskottsmedelSerien inbunden.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.
 
G VIIAvräkningsliggare 
G VIIIKassabok för hittesgodsmedel 
G IXLiggare över förrättningsarvoden 
HSTATISTIK 
H IStatistiska uppgifter rörande vägtrafikolyckorSerien i arkivkartonger.
Utgallringsbar med 30 års gallringsfrist.