bild
Arkiv

Östra Torps kyrkoarkiv


Östra Torps kyrkoarkiv

HISTORIK

Moderförsamling i Östra Torps och Lilla Isie församlingars pastorat i Vemmenhögs kontrakt t. o. m. 1932. Vid brand i prästgården 1764-09-05 förstördes kyrkoarkivet. 1932-05-01--1973 ingick Östra Torps församling i Hemmesdynge pastorat. Sedan 1974 ingår Östra Torp i Källstorps pastorat.

 Serier (45 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighetsbeteckning. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighetsbeteckning. 
A IV bObefintlighetsregisterInga obefintliga 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterFörsamlingsregister 1947-1991 saknades vid inventering i september 2007. 
A VI aAvgångsregisterAvgångsregister 1947-1991 saknades vid inventering i september 2007. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr. o. m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om ej annat anges. 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr. o. m. 1991-07-01Serien inbunden. 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till kyrkobokföringen (utom inflyttningsattester)Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
H IIInflyttningsattesterVolym 1-9 i kapslar, volym 10-20 inbundna. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 1997:65. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag (finansstatistik) 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors löneförmåner 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker