bild
Arkiv

Torps kyrkoarkiv, O-län


Torp är annexförsamling i Myckleby, Långelanda och Torps pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerVolymer uppställda efter fastighet.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i boxar. 
A II dFastighetslängder 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m 1996-06-14 
ELysnings- och vigselböcker
 
E XVigselbok fr.o.m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker fr.o.m 1991-07-01 
G IRedogörelse för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningalängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01 
JSkrivelser 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien i kartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckning- ar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter