Visar träff 1-78 av 78
Arkiv: Marks häradsrätts arkiv (SE/GLA/11084 )

Serie
Volym
Tid
Anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

SE/GLA/11084/A I a/1
1610 – 1637
Serie: Domböcker vid lagtima ting
Volym: SE/GLA/11084/A I a/1
Tid: 1610 – 1637
Anmärkning:
Finnes 1610, 1626-1637

SE/GLA/11084/F II/1
1736 – 1739
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/1
Tid: 1736 – 1739
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/2
1740 – 1742
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/2
Tid: 1740 – 1742
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/3
1743 – 1746
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/3
Tid: 1743 – 1746
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/4
1747 – 1750
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/4
Tid: 1747 – 1750
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/5
1751 – 1753
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/5
Tid: 1751 – 1753
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/6
1754 – 1755
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/6
Tid: 1754 – 1755
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/7
1756 – 1757
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/7
Tid: 1756 – 1757
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/8
1758 – 1759
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/8
Tid: 1758 – 1759
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/9
1760 – 1761
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/9
Tid: 1760 – 1761
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/10
1762 – 1763
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/10
Tid: 1762 – 1763
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/11
1764 – 1765
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/11
Tid: 1764 – 1765
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/12
1766 – 1767
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/12
Tid: 1766 – 1767
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/13
1768 – 1769
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/13
Tid: 1768 – 1769
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/14
1770 – 1771
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/14
Tid: 1770 – 1771
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/15
1772 – 1773
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/15
Tid: 1772 – 1773
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/16
1774 – 1775
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/16
Tid: 1774 – 1775
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/17
1778 – 1779
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/17
Tid: 1778 – 1779
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/18
1780 – 1781
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/18
Tid: 1780 – 1781
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/19
1782 – 1783
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/19
Tid: 1782 – 1783
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/20
1784 – 1785
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/20
Tid: 1784 – 1785
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/21
1786 – 1787
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/21
Tid: 1786 – 1787
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/22
1788 – 1789
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/22
Tid: 1788 – 1789
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/23
1790 – 1791
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/23
Tid: 1790 – 1791
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/24
1792 – 1793
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/24
Tid: 1792 – 1793
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/25
1794 – 1795
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/25
Tid: 1794 – 1795
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/26
1796 – 1797
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/26
Tid: 1796 – 1797
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/27
1798 – 1799
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/27
Tid: 1798 – 1799
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/28
1800 – 1801
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/28
Tid: 1800 – 1801
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/29
1802 – 1803
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/29
Tid: 1802 – 1803
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/30
1804 – 1805
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/30
Tid: 1804 – 1805
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/31
1806 – 1807
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/31
Tid: 1806 – 1807
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/32
1808 – 1809
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/32
Tid: 1808 – 1809
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/33
1810 – 1811
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/33
Tid: 1810 – 1811
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/34
1812 – 1813
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/34
Tid: 1812 – 1813
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/35
1814 – 1815
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/35
Tid: 1814 – 1815
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/36
1816 – 1817
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/36
Tid: 1816 – 1817
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/37
1818 – 1819
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/37
Tid: 1818 – 1819
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/38
1820 – 1821
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/38
Tid: 1820 – 1821
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/39
1822 – 1823
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/39
Tid: 1822 – 1823
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/40
1824 – 1825
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/40
Tid: 1824 – 1825
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/41
1826 – 1827
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/41
Tid: 1826 – 1827
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/42
1828 – 1829
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/42
Tid: 1828 – 1829
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/43
1830 – 1831
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/43
Tid: 1830 – 1831
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/44
1832 – 1833
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/44
Tid: 1832 – 1833
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/45
1834 – 1835
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/45
Tid: 1834 – 1835
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/46
1836 – 1837
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/46
Tid: 1836 – 1837
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/47
1838 – 1839
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/47
Tid: 1838 – 1839
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/48
1840 – 1841
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/48
Tid: 1840 – 1841
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/49
1842 – 1843
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/49
Tid: 1842 – 1843
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/50
1844 – 1845
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/50
Tid: 1844 – 1845
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/51
1846 – 1847
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/51
Tid: 1846 – 1847
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/52
1848
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/52
Tid: 1848
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/53
1849
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/53
Tid: 1849
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/54
1850 – 1851
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/54
Tid: 1850 – 1851
Anmärkning:
OBS! Inkl. Nordals härad Förteckning o Domböcker 1643-1694.

SE/GLA/11084/F II/55
1852 – 1853
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/55
Tid: 1852 – 1853
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/56
1854 – 1855
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/56
Tid: 1854 – 1855
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/57
1856 – 1857
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/57
Tid: 1856 – 1857
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/58
1858 – 1859
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/58
Tid: 1858 – 1859
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/59
1860 – 1861
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/59
Tid: 1860 – 1861
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/60
1862 – 1863
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/60
Tid: 1862 – 1863
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/61
1864 – 1866
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/61
Tid: 1864 – 1866
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/62
1867 – 1868
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/62
Tid: 1867 – 1868
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/63
1869 – 1870
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/63
Tid: 1869 – 1870
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/64
1871 – 1873
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/64
Tid: 1871 – 1873
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/66
1876 – 1877
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/66
Tid: 1876 – 1877
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/67
1878
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/67
Tid: 1878
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/68
1879 – 1880
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/68
Tid: 1879 – 1880
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/69
1881 – 1882
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/69
Tid: 1881 – 1882
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/70
1883 – 1884
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/70
Tid: 1883 – 1884
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/71
1885 – 1886
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/71
Tid: 1885 – 1886
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/72
1887 – 1888
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/72
Tid: 1887 – 1888
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/73
1889 – 1890
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/73
Tid: 1889 – 1890
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/74
1891 – 1892
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/74
Tid: 1891 – 1892
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/75
1893 – 1894
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/75
Tid: 1893 – 1894
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/76
1895 – 1896
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/76
Tid: 1895 – 1896
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/77
1897 – 1898
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/77
Tid: 1897 – 1898
Anmärkning:

SE/GLA/11084/F II/78
1899 – 1900
Serie: Bouppteckningar
Volym: SE/GLA/11084/F II/78
Tid: 1899 – 1900
Anmärkning: