En bok som finns i inskrivningsmyndighetens arkiv och behandlar fastighetsärenden under nästan hela 1900 talet. Här hittar du bl.a. information om vilka personer som sökt och beviljats lagfart och vilka inteckningar och avtalsservitut som skrivits in på fastigheten.

Så här söker du

Viktigt att veta när du söker i materialet är vilken domsaga och vilken socken fastigheten tillhör samt fastighetens namn för den aktuella tiden. Under länken Visa register över socknar i träfflistan kan du se vilken/vilka socknar som respektive volym omfattar.

Vilka uppgifter kan du hitta?

I fastighetsboken finns information om vilka personer som sökt och beviljats lagfart och vilka inteckningar och avtalsservitut som skrivits in på fastigheten. Där står även årtal och aktnummer då lagfarten eller inteckningen skrivits in. Fastighetsboken fungerar som ett register till både lagfarts- och inteckningsakterna i samma arkiv.


Om fastighetsboken


Kontakt: kundcenter.svar[snabel-a]riksarkivet.se