Just nu pågår registrering av 1930 års folkräkning inom ramen för projektet SweCens . Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras. Enbart personer äldre än 100 år finns sökbara på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Översikt produktionsstatus

Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Över 23 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna.

Folkräkningen finns också tillgänglig på dvd och usb som finns till försäljning i Riksarkivets webbutik  Det finns också digitaliserade församlingsutdrag för åren 1860–1940.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Folkräkningarna ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer. En funnen person i folkräkningen ger en bild av hur hushållet var uppbyggt med kärnfamiljer, tjänstefolk, inneboende och så vidare med samtliga individers personuppgifter.

Uppgifter som redovisas är för- och efternamn, födelseår, hemort, familjeställning, födelseförsamling/ort, födelseland, kön, civilstånd, yrke, titel, lyte, nationalitet, trosbekännelse och övriga källtrogna anmärkningar. Dessutom redovisas SCBs koder avseende församling, land och yrke.

Observera, att barn i allmänhet saknar uppgift om efternamn  – det är därför säkrare att endast söka på förnamn eller på samma efternamn som faderns.

Vilken är källan?

Folkräkningen sker utifrån utdrag av husförhörslängder eller senare församlingsböckerna. (För Stockholms stad utdrag ur Mantalskontorets folkregister) Personerna hänförs till den ort man vid räkningstillfället är folkbokförd på. Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist. 

Registret upprättat av

Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet.

Historik


1930 års folkräkning – kodförklaringar
Frågor och svar
Förkortningsförklaringar över familjeställning
Kartor 1890
Registrering