Dokumentförklaring

Dokument från den årliga kontrollbesiktningen finns inte på mikrofilmerna.

Registrering (REG)
– Ansökan om registrering
– Registreringsbevis
– Ansökan om delegering av ägaransvar för fordon
– Ansökan om registrering med stöd av typintyg
– Fordonsanmälan
– Ansökan om körtillstånd
– Förfrågan angående trafikförsäkring
– Meddelande
– Fordon avställt mer än tre år
– Registreringsanmälan
– Meddelande oförsäkrat fordon
Stämpelkort (BES)
– Stämpelkort, NN-kort
Försäkring (F\R)
– Förfrågan angående trafikförsäkring
– Meddelande oförsäkrat fordon
– Korrigering av försäkringsuppgift
Skyltar (BST)
– Ansökan om dubblettskylt eller provisorisk skylt samt dubblettkontrollmärke
– Ansökan om saluvagnslicens
– Anmälan om skadad/förlorad saluvagnsskylt
– Beställning av saluvagnsskyltar
Yrkesmässig trafik (YRK)
– Anmälan av fordon att brukas i yrkesmässig trafik
Besiktning (TDAT)
Besiktningsinstrument för:
– Personbil
– Lastbil
– Buss
– Släp
– Motorcykel
– Traktorer/Motorredskap
– Terrängvagn, -släp, -skoter
– Registreringsunderlag
Lämplighetsbevis (INT)
– Kopplingsintyg, lämplighetsbevis