Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (5) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (4)

 • REGISTER
  • Alla (7)
  • Brev (6) Info Info
  • Övriga register (1)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-13 av 13
1. Arkiv
Titel: Biographica
Tid: 1500t – 1800t
Tillhör arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

2. Arkiv
Titel: Genealogica
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 16852

Utfärdat: 14070316, Kind
Innehåll: Invånarna i Kinds hd ber konung Erik och drottning Margareta att stadfästa deras val av Knut Bossons son Bo Knutsson till häradshövding.
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 17490

Utfärdat: 14100521, Uppsala
Innehåll: Ragna i Viggeby avträder till Lars Nilsson i Lövsta jord i Viggeby i Danmarks sn i utbyte mot jord i Ålsta i Järfälla sn och mellangift i pengar.
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27376

Utfärdat: 14590314, Gillberga kyrka
Innehåll: Johan Jönsson i Remröd och hans hustru Ingrid Larsdotter säljer med samtycke av sina söner Halsten, Dag och Olof hennes rätta mödernejord i Ättersta i Österåkers socken, i Remröd i [Stora] Malms socke...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12837

Utfärdat: 13850324, Gamleby
Innehåll: Riddaren Eringisle Nilsson, kungsdomhavande, och Peter Thomasson, lagman i Östergötland, dömer vid räfsteting i Tjust jordägarna i nämnda härad att för de senaste 98 åren betala le...
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11928

Utfärdat: 13810628, Nyköping
Innehåll: Bo Jonsson, drots i Sverige, kungör i öppet brev att han beslagtagit all Karl Nilssons egendom i Södermanland på grund av de stora och mångfaldiga förbrytelser denne fällts för, vilket är allmänt känt...
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10383

Utfärdat: 13730700, (Rom)
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) tillskriver sin son Birger Ulfsson från Rom och ger honom råd i andliga och världsliga ting. Birger uppmanas att ständigt betänka Kristi pina, att bereda sig till nattvarden e...
Digitaliserat material finns

9. Medeltida pergamentomslag
Fragmentnr: Fr 30973

Benämning: Liber Sextus Decretalium / Constitutiones Clementinae / Extravagantes Johannis
Datering: 14. Jh.
Digitaliserat material finns

10. Volym
Allmän anmärkning: Fileén, Jonas (Se även det överförda från Biograph...
Tillhör arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

11. Volym
Allmän anmärkning: Olof Classons kopiebok över jordeböcker och brevfö...
Tillhör arkiv: Kungliga arkiv

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

12. Volym
Allmän anmärkning: Lejondahl Lejonfels Lejonfelt, Lejonfeldt, Lejonfä...
Tillhör arkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
Arkivbildare/upphov: [Proveniens ej registrerad]

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

13. Serie
Titel: Westinska handskriftssamlingen
Tillhör arkiv: Uppsala Universitetsbibliotek
Arkivbildare/upphov: Uppsala Universitetsbibliotek

Förvaras: Svensk Arkivinformation Ramsele
Digitaliserat material finns