SDHK-nr: 12837

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1385  mars  24
Utfärdandeort
Gamleby 
Utfärdare

Riddaren Eringisle Nilsson, kungsdomhavande, och Peter Thomasson, lagman i Östergötland

Innehåll

Riddaren Eringisle Nilsson, kungsdomhavande, och Peter Thomasson, lagman i Östergötland, dömer vid räfsteting i Tjust jordägarna i nämnda härad att för de senaste 98 åren betala ledungslama för två skepp, från vilket Magnus Ladulås befriat dem.

Språk

svenska

Källor
  • Original: or. perg. RA 0101 (B:m N:o 48 Stierneld) bilder
  • Eftermedeltida regest/notis: Omnänt av L. D. Wiede i en brevförteckning, med hänvisning till ”Fant Biogr. Sv. 6. 39” (ark in 8:o i omslaget ”Handl. rör. Linköpings stiftsbibl. m. m.), LStB:s ämbetsarkiv.
Tryckt
    E. M. Gant, Biographica Svecana (Diss. Ups. 1815). C. I. Ståhle i HT 1941, s. 224 not 1.
Tryckt regest
    RPB 2098
Litteratur och kommentar

Se A. Ericsson Terra mediaevalis (diss. 2012), s. 194.

Senast ändrad

2017-10-26Kommentera post/rapportera fel