bild
Arkiv

Conrad Christoffer von Königsmarck (1634-1673), hans maka Maria Christina Wrangel (1638-1691) och söner Philip Christoffer (1665-1694) och Carl Johan

Rydboholmssamlingen

 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
#Kartor och Ritningar 

 Volymer (6 st)

ReferenskodAnmärkning 
E 7751-7752- Värvningsräkning 1660
- Testamente 1672 18/7
- Morgongåvobrev 1657 28/11
- Kejsarens gravation och konfiskation av gods i Bremen och Verden 1675
- Handlingar rörande en from stiftelse i Verden 1672
- Sterbhusets inkomster och utgifter 1674-1680
- Inventeringsförteckning efter C.C. Königsmarck
- Arvdelning efter honom
- Processakter mellan Philip Chr. Königsmarck och C.G. Lewenhaupt
- Grevinnan Maria Christina Königsmarcks originalfullmakt och instruktion för Fr. Walter att vara guvernör för sonen Carl Johan 1674 16/9
- Förteckning på juveler m.m., som tillhört grevinnan Maria Chr. Königsmarck, född Wrangel
- Brev till henne från inspektorer på Björboholm (koll), Wästervik m.fl.
- Notifikationsbrev om hennes död
- Inlaga till Kungl. Maj:t om uppskov med hennes begravning
- Handlingar hörande till bouppteckningen efter henne
- Processhandlingar
- Handlingar i en process rörande ett litet stenhus nära det Wrangelska i Stockholm
- Philip Christoffer Königsmarcks begäran att få gå i hannoversk tjänst
- Kostnader för hans efterspanande, sedan han försvunnit i Hannover
- Inventarium över de saker och skrifter, som funnits efter honom i Hamburg m.m., dito i Braunschweig
- Ackord och räkningar mellan honom och hans systrar om arv
 
E 7753Processhandlingar rörande C.C. Königsmarcks änka grevinnan Maria Christina Wrangels giftorätt i mannens bo 
E 7835Processhandlingar rörande C.C. Königsmarcks änka grevinnan Maria Christina Wrangels giftorätt i mannens bo 
E 7836Processhandlingar rörande C.C. Königsmarcks änka grevinnan Maria Christina Wrangels giftorätt i mannens bo 
E 7837Processhandlingar rörande C.C. Königsmarcks änka grevinnan Maria Christina Wrangels giftorätt i mannens bo 
E 7838Processhandlingar rörande C.C. Königsmarcks änka grevinnan Maria Christina Wrangels giftorätt i mannens bo