bild
Arkiv

Otto Wilhelm von Königsmarck (1639-1688) och hans maka Catharina Charlotta De la Gardie (1655-1697)

Rydboholmssamlingen

 Volymer (60 st)

ReferenskodAnmärkning 
E 7754- Morgongåvobrev och testamente
- Kopia av fullmakten som fältmarskalk
- Översättning av den venetianska dogen Justinianes brev till konung Karl XI om O. W. Königsmarcks tjänst hos republiken Venedig år 1687
- Anhållan om permission att gå i främmande tjänst 1685
- Förteckning på silver 1685 22/1 m.m.
- Förteckning på böcker
- Brev 1699 till Beata Elisabeth Königsmarck angående en levnadsbeskrivning över Otto Wilhelm Königsmarck från Friese i Stettin
- Diverse handlingar rörande grevarna O.W. och Carl Johan Königsmarck begravning
- Inventarier över Königsmarckska handlingar hos herrar Hertoghe i Hamburg, 1689 och 1703
- Kopia av ett kungligt brev angående en duell, vartill C.C. och O.W. Königsmarck utmanat regeringsrådet Marshalk i Bremen.
- Räkenskaper över O.W. Königsmarcks årliga inkomster och räntor
- Krigskollegii brev om avgifter till krigsmanshuet i Vadstena för O.W. och C.C. Königsmarck för fullmakter
 
E 7755- Likvider med kronan om franska subsidiemedel 1666
- Likvider med kronan om franska subsidiemedel, använda i Pommern under 1670-talet samt om förskott, som O.W. Königsmarck gjort som generalguvernör i Pommern
- Åtskilliga andra likvider
- Suppliker, memorial etc.
 
E 7756- Karl X Gustafs försäkringsbrev på en gåva om 10,000 rdr och Bjärsjöholms gård
- Grevinnan C.C. de la Gardies överenskommelse med Philip Chr. Königsmarck om hennes rättighet till egendom tillhörande familjen Königsmarck efter hennes mans död.
- Diverse ekonomiska handlingar rörande Tidö m.m.
- Inventarier samt förteckningar på juveler
- Inventarier på möbler i La Vallées tomt
 
E 7757- Handlingar i processen om arvet efter grevinnan C.C. de la Gardie, förd mellan hennes svägerska, grevinnan Beata Elisabet de la Gardie, född Königsmarck, och hennes syster, Hedvig Ebba de la Gardie, gift med Carl Gustaf Oxenstiernaoch efter dessas död fortsatt av dennes systrar Elisabet och Christina Oxenstierna och döttrar Eleonora Elisabeth och Anna Margareta Oxenstierna
- Rusttjänstlängd på Hjulestad 1712
 
E 7758Relation över processen mellan Königsmarck och Protte
- Handlingar angående markisinnan de Belvals fordran etc.
- Handlingar rörande arvet efter grevinnan Maria Christina Wrangel
- Uppgift på storleken av de kejserliga och brandenburgiska arméerna
- Förteckning på fruktträd
- Förteckning på O.W. Königsmarcks hovfolk och tjänare
- "Discretioner" till ämbets- och tjänstemän i reduktions- och likvidationskollegierna
- Högmålsprocessen mot Carl Gustaf Lewenhaupt
- Brandenburgske envoyén Christoffer von Brandts tal vid avskedsaudiensen 1675 9/1
- Handlingar angående Fredrik Wilhelm Königsmarck
- Förteckning på silver m.m.
- Diverse tryck m.m.
 
E 7759Handlingar, hörande till den tid på 1670-talet, då O.W. Königsmarck var i fransk tjänst. 
E 7760Handlingar, hörande till den tid på 1670-talet, då O.W. Königsmarck var i fransk tjänst. 
E 7761Handlingar, hörande till den tid på 1670-talet, då O.W. Königsmarck var i fransk tjänst. 
E 7762Inkvarteringslistor, räkenskaper och rullor från den tid på 1670-talet, då O.W. Königsmarck var i fransk tjänst. 
E 7763Factoren P. Thuns och H. Adlerborgs räkningar samt räkenskaper mellan de Hertoghe i Hamburg och medlemmar av familjen Königsmarck. 
E 7764Factoren P. Thuns och H. Adlerborgs räkningar samt räkenskaper mellan de Hertoghe i Hamburg och medlemmar av familjen Königsmarck. 
E 7765Journaler och räkenskaper bl.a. rörande hovförtäringen. 
E 7766Diverse räkenskaper. 
E 7767Diverse räkenskaper. 
E 7768Diverse räkenskaper. 
E 7769Trädgårdsräkenskaper och kvittenser rörande hovhållningen. 
E 7770Diverse räkenskaper och handlingar rörande hovhållningen. 
E 7771Diverse räkenskaper och handlingar rörande hovhållningen. 
E 7772Diverse räkenskaper och handlingar rörande hovhållningen. 
E 7773Diverse räkenskaper och handlingar rörande hovhållningen. 
E 7774Diverse räkenskaper och handlingar rörande hovhållningen. 
E 7775 
E 7776 
E 7777 
E 7778 
E 7779 
E 7780 
E 7781 
E 7782 
E 7783 
E 7784 
E 7785 
E 7786 
E 7787 
E 7788 
E 7789 
E 7790 
E 7791 
E 7792 
E 7793 
E 7794 
E 7795 
E 7796 
E 7797 
E 7798 
E 7799 
E 7800 
E 7801 
E 7802 
E 7803 
E 7804 
E 7805 
E 7806 
E 7807 
E 7808 
E 7809 
E 7810 
E 7811 
E 7812 
E 7813