bild
Volym

[Nya Sverige]

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea

Grunddata

ReferenskodSE/RA/757/16/C/3/197
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nvSRSaDjDqcK4pBEUJsAX0
Datering
16901782(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningHandlingar rörande kyrkan och förhållandena i före detta kolonin Nya Sverige

1. Skrivelser rörande Nya Sverige - Olika brevskrivare (ordnade alfabetiska) 1690-1732
Skrivelser från Jonas Aurén (präst i Wicaco) 1697

Ericus Biörk (kyrkoherde) 1697, 1714

Memorial från Benzelius 1727

Gezelius till konungen 1692

Granberg Nicolaus till konungen 1726

Hasselquist Nils, se Norman Sven

Hesselius Andreas Korrespondens, 1718. Hesselius brev från 1/5/1711, se avskrifter av kungl. brev 1707-1713 i den här volymen.

Karl XII:s brev i avskrift. 1707-1713.

Skrivelser till Leijoncrona Carl, svensk ambassadör i England. 1697-1707

Lidman Jonas (Församlingspräst i Wicaco), odaterade, före 1719, 1727-1731

Lilieblad Gustav Peringer, Hovbibliotekarie. Skrivelse rörande Johan Campanius
översättning av bibeln till Lenapernas språk. Kopia av Kungl. Maj:ts beslut 1696. Inventarium av översända böcker.

Norman Sven, Hasselquist Nils, odaterat skrivelse förmodligen 1691.

Peringer Gustav se Lilieblad

Peringer Johan (Peringskiöld) 1707

Pölckers? (Völckers?) änka Anna Dorothea. Skrivelse till kansliet 1708

Rudman Andreas (Kyrkoherde) odaterat. Brev från 29/10/1697 se Biörck Ericus skrivelse.

Sagittarius Johan, 1696.

Salin Elias 1707, 1708, 1711

Sandel Andreas (Kyrkoherde) Rapport över resan 1701-1702, brev 1703, 1706, 1710.

Serenius Jacob, 1728

Springer, Carl Christophersson, 1699.

Swedberg Jesper, den äldre (Biskop) korrespondens 1707-1728.

Thelin Johan, brev och memorial 1693-1701

Thelin Johan, Skrivelser till Johan Thelin (Biörck, Springer, Rudman, församlingen). 1693-1700.

Skrivelse från Delaware, Pennsylvania, utan namn. 1698.

Skrivelse från Kungl. Maj:ts råd och kansli, 1708 - 1711

2. Skrivelser till Konungen och Kungl. Maj:ts råd och kansli, 1697 - 1736

Skrivelser till Konungen och Kungl. Maj:t 1697-1701

Kammarkollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t 1707

Församlingen i Pennsylvanias skrivelser till Konungen och till rådet 1714, 1736

3. Handlingarna rörande återkallandet av Samuel Hesselius och anställningen av Johannes Eneberg 1728-1732

Handlingar rörande anklagelserna mot Samuel Hesselius, pastor i svenska församlingen i Christina. Rannsakningen, kommissionens utlåtande och skrivelser. 1728-1730
Skrivelse från Anders Hesselius, bror till Samuel Hesselius, med bilagor, A-G.
A. Deputy Governor in Pennsylvania, Patrick Gordon
B-E. The English Church in Pennsylvania
F. Svenska församlingen i Christina
G. George Ross.

Handlingar rörande anställningen av Johannes Eneberg, anklagad för dråp. 1728-1732
Skrivelser från:
Församlingen i Pennsylvania till Konungen 1729-1730
Thorerus Eneberg 1732
Jakob Benzelius 1732
Jesperus Swedberg 1730, 1732
Skara stift till Konungen 1732
Bernhard Brewig 1725
Jonas Collstrup 1728
Kungl. Maj:ts brev 1730
Rådsprotokoll och beslut 1732

4. Korrespondens rörande före detta koloni Nya Sverige, Pennsylvania 1747-1782

Tillgänglighet

SekretessNej
Restriktioner p.g.a. personuppgifterNej
RättighetsmärkningPDM

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Reproducerad på: R0003138 (SE/RA/83004/RA/2019/R0003138)

Kontroll

Skapad2004-02-12 00:00:00
Senast ändrad2019-05-17 15:18:14