bild
Arkiv

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea


 Arkiv (43 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01Acta miscellanea ("Palmskiölds samling")1600t – 1700tBuntar.
Samlingen domineras av handlingar från 1600- och 1700-tal med enstaka från 1500- och 1800-tal.
 
02Akademier och lärda samfund1700t – 1800t 
03Antikvitetskollegiet och antikvitetsarkivet1600t – 1700t 
04Bankväsen1600t – 1800tBuntar 
05Bergverken1500t – 1800t 
06Bibliographica1500t – 1800tVolym 2 saknas 2020-03-11 
07Bomärken1555 – 1787 
08Brännvinsmål1700t – 1800t 
09Charta sigillata1660 – 1879Vol. 3 - 23: se särskild pappersförteckning av Stig Kjellander 1991. 
10Fattigvård, nödhjälp och tiggeri1640 – 1832 
11FiskeSärskilt ortsregister finns. 
12Fragmentsamlingen 
13Fångvård och spinnhus1600t – 1800t 
14Försäkringsväsen1677 – 1800Se även Acta miscellanea, vol 1, Brandförsäkringar 
15Förvaltning och kollegier1500t – 1800t 
16Handel och sjöfart1500t – 1800t
 
17Hospital och fattighus1500t – 1800tBuntar
Innehåller huvudsakligen skrivelser till Kunlg. Maj:t.
 
18Industri1500t – 1800tBunten 16 har 1938 överförts till Kommerskollegiets arkiv, Huvudarkivet, särskilda utredningar, volym F IV: 59, Kortfabriker 1791.
Handlingar rörande Svenska Industriföreningen 1832-1850 (6 volymer) har överförts till enskilda arkiv
 
19Jordbruk med binäringar1500t – 1800tBuntar
Landshövdingarna berättelse till Kommerskollegium som tidigare förvarades i vol 2, har återförts till Kommerskollegiets arkiv.
 
20Kommunikationsväsen1561 – 1857 
21Landsstaten och lantregeringen1634 – 1837 
22Lantmätare1635 – 1834 
23Lots- och fyrväsen1614 – 1840
 
24Lotterier1703 – 1819 
25Medicinalväsendet 
26Myntväsen1593 – 1840 
27Mått och vikt1660t – 1755 
28Oplacerade handlingar1500t – 1924Buntar 
29Passväsen1500t – 1811Buntar 
30Pensioner och nådegåvor1661 – 1856 
31Rangordningar1653 – 1782 
32Skogs- och jaktväsen1615 – 1835 
33Skol- och undervisningsväsendet1600t – 1800t 
34Skön konst1699 – 1840 
35Stipendieförfattningar1622 – 1783 
36Strödda historiska handlingar1500t – 1800tOBS! Vol. 48 är flyttad från Strödda historiska handlingar. Materialet finns i SE/RA/721387 Drottning Victorias samling. 
37Strödda kamerala handlingar1600t – 1800t 
38Teater1624 – 1853 
39Tjänstefolk och legohjon 
40Trolldom och annan vidskepelse1500t – 1700tBuntar
En utförlig förteckning över de mål som ingår i samlingen finns i forskarexpeditionen
Ytterligare handlingar angående trolldom och vidskepelse, se "Göta Hovrätts arkivbestånd i Riksarkivet"
 
41TullväsendeSju volymer (i denna samling hade de vol. nr 32-37) överflyttade jäml. RA:s beslut 8/7 1933 till Kammararkivet, förinordnande av vol. 32-35 i samling Tull och accis, av vol. 36-37 i samlingen Finska Camerialia.
Volym 16 finns nu som egen arkivbildare "Olof Stares adl. Starenflycht korrespondens" plac. 3423:05.
 
42Uppbringningar1500t – 1800tFör åren 1700-1720 finns specialförteckningar:
1) skrivelser (kronologiskt upplagd)
2) prismål (kronologiskt upplagd, anger vilka kaperier som ägt rum, skepp som var inblandade, kaptener m.m.)
 
43Överflöd och yppighet1585 – 1817