Registret är inte nåbart

Sökfunktionen för detta register är avstängd. En ny sökapplikation är under utveckling och beräknas vara klar under 2021.

Donners affärsarkiv ingår sedan juli 2021 i Brevsamlingar och korrespondens.


Tillbaka