Civildepartementet 1845-03-06

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Stadsfiscalen i Hedemora Brandbergs beswär öfver honom vägrad lön.
Datum
Datum 1845-03-06
Ärendenummer
Ärendenummer 10
Arkiv
Arkiv Civildepartementet I (SE/RA/1206)
Serie
Serie E I
Volymnummer
Volymnummer ?
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel