Justitiedepartementet 1858-12-22

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Swea HofRätt, om Garpenbergs sockens skiljande från Folkare härad och förenande med Hedemora tingslag. [Ärendet överstruket]
Datum
Datum 1858-12-22
Ärendenummer
Ärendenummer 2
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel