Justitiedepartementet 1859-01-11

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Swea HofRätt, om Garpenbergs sockens skiljande från Folkare härad och förening med Hedemora tingslag.
Datum
Datum 1859-01-11
Ärendenummer
Ärendenummer 3
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel