Justitiedepartementet 1859-02-22

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Landshövding i Kopparbergs Län, med förslag till Borgmästaretjensten i Hedemora.
Datum
Datum 1859-02-22
Ärendenummer
Ärendenummer 4
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel