Justitiedepartementet 1870-11-03

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Stadsfullmäktige i Hedemora, om upphörande af Magistratens rätt att förordna boupptecknings- och arfskiftesmän.
Datum
Datum 1870-11-03
Ärendenummer
Ärendenummer 2
Arkiv
Arkiv Justitiedepartementet (SE/RA/1201)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel