Lantförsvarsdepartementet 1899-02-10

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Ang. beväringsmannen A. Elfströms från Hedemora und. besvär i fråga om böter för försummad vapenöfning.
Datum
Datum 1899-02-10
Ärendenummer
Ärendenummer 20
Diarienummer
Diarienummer 4392/1898
Arkiv
Arkiv Lantförsvarsdepartementet (SE/RA/1202)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel