Finansdepartementet 1888-10-26

Konseljärenden 1840–1920

Ärendemening
Ärendemening Kommerce Collegium, ang. förändringar i jordeboken för Kopparbergs län.
Datum
Datum 1888-10-26
Ärendenummer
Ärendenummer 1
Diarienummer
Diarienummer 1259/82
Arkiv
Arkiv Finansdepartementet/Budgetdepartementet (SE/RA/1209)
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet


Kommentera post/rapportera fel