Visar träff 1-20 av 523

Arkiv
Titel
Referenskod
Offert
Bild

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Adsel. Adzill Anno 1634.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/001/003

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Adsel. Geometrisch Deliniation af Slottet Adzel.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/001/001

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Adsel. Gründtriss von das Schloss Adzel.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/001/002

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/021

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Abriss Des Schlosses Ahrensburg auf der Insel Öhsel, so wie Solches den 15 ten September Anno 1710 Von Ihro Czarische Maiestet mit accord übergangen, aber hernachmahls gäntzlich Demolieret worden.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/008

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Ao 1645 den 7 Nouembre die festung Arensburgh also in Plano gelegen.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/002

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Arensbourg.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/019 b

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Arensbourg.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/019 a

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Das Schloss Arensburg, wie selbiges von mir Ao 1676 d.15 Juny befunden, nachdem I.K.Maijtet Mir allergnädigst die Disposition aufgetragen von d.26 Febr. selbiger Jahre.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/010

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Designation des Arensbourgischen Schloss und Stadt.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/015

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Designation dess Schloss Arensbourg und dess beschaffenheit wie dasselbe itzo Ao 1681 in Defension stehet.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/014

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Durschnit Des Ahrensburgs Schlos undt Stock.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/011

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Fullkomblig Delineation och Grundrijtning, huru wijda Arbetet efter General-Desseins anwiesande, är till denne Tijden avancerat, sampt huruledest, Uthi Underdånigst Föllie, aff Hans Kongl: Maiytts Allernådigste Fortifications Staat, hafwa detta Åhr 1706,..Arensborg.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/022

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plaan af Arnsborgh Jembte herr Öfwerstns och Krigs-Rådets Wälborne Erich Dahlbergs Dessein opå hwadh sätt fästningswärcken hereffter till een bättre defension skola uppArbetas sampt Anno 1685 Åhrs Arbete.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/013

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plaan Utaf det till störste deelen förfallne Slåtet Arensburg opå Ösell och huruledes des gamble muhrar och Bastioner skole repareras och till een större Defension förbättras.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/012 a

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plaan Utaf det till störste deelen förfallne Slåtet Arensburg opå Ösell och huruledes des gamble muhrar och Bastioner skole repareras och till een större Defension förbättras.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/012 b

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plan af Slottet och Fästningen Arnsburgh sampt Anno 1694 Åhrs Arbete.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/016

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plan d´Arensbourg dans l´isle d´Oesel.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/020

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Plan öfwer Arensbourgs Fästningh, som den wijdh aftagningen af underskrefne Dato, efter Fiendens förlåtande som skiedde Den 24 Aprill innewarande Åhr, befants vara, igenom minerande , således ruinerad.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/009

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Arensburg. Projectirte Profilen von Arensburgh.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/002/006