Visar träff 1-20 av 35

Arkiv
Titel
Referenskod
Offert
Bild

Arkiv: Finska rekognosceringsverket
Titel: Gräns-Carter. Gränsen mot ryska Finland från Jaala till Putkisalo. Ittis och Walkiala socknar.
Referenskod: SE/KrA/0411/A/03/1/2 a

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 03

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 11

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 07

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 10

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 00

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 06

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 08

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 06

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 12

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004a 02

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 01

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 12

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 05

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 13

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 04

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004c 13

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004a 03

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 02

Arkiv: Sverige Topografiska kartor
Titel: Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland.
Referenskod: SE/KrA/0400/27/004b 03