Om Samlingen Sverige, topografiska kartor

Samlingen Sverige, topografiska kartor består av 3 578 topografiska kartor över Sverige samt gränserna mot grannländerna och farvattnen i och runt Sverige. Många är handritade, men det finns också åtskilliga exempel på tryckta kartor i varierande storlek. De äldsta kartorna kan dateras till sent 1500-tal, de yngsta är från 1980-talet. Men den största delen är från 1700- och 1800-talen. Som de flesta av Krigsarkivets kartsamlingar har också denna samling skapats genom den funktion som militärt kartarkiv Krigsarkivet hade från grundandet 1805. De topografiska kartorna har olika ursprung och har skapats för olika syften. En del har sitt ursprung i Fortifikationen - som länge hade ansvaret för den militära karteringen – medan andra har kommit via den kungliga kartsamlingen, som överfördes till Krigsarkivet vid dess grundade, genom ett aktivt insamlingsarbete eller inköp av privata kartsamlingar. Samlingen har sedan sammanförts efter en geografisk indelning och kategorisering. De så kallade generalkartorna visar ett helt område, ofta ett landskap, medan de så kallade detaljkartorna följaktligen visar mindre delar av ett landskap. Vidare finns i samlingen också exempel på hydrografiska kartor, kartor över strömmar och vattendrag och gränskartor. Också dessa är ofta uppdelade i kategorierna generalkartor och detaljkartor.

Tillbaka