Om Samlingen Utländska stads- och fästningsplaner

Samlingen består av ca. 7 000 kartor av vilka 5 000 nu publiceras. De avbildar städer och fästningar från hela världen och är ofta handritade. Större delen av samlingen härstammar från den svenska Fortifikationen, där officerare har bedrivit insamling av kartor och ibland även ritat egna på plats i utlandet. Huvudintresset är förstås militärt – befästningar och försvarsverk blir alltid noggrant nedtecknade, medan bostadshus o.dyl. ofta behandlas mindre noga.

Kartorna ligger samlade efter världsdel och inom Europa dessutom efter land. Men landsindelningen som använts härstammar från tiden efter Napoleonkrigen! Balkanländerna hittar man alltså under Turkiet, stora delar av de baltiska länderna ligger samlade under rubriken Östersjöprovinserna och Island ligger under Danmark för att bara ta några exempel på att gränserna idag skiljer sig rätt rejält från då. Likaså är många städer namngivna på tyska – Kaliningrad heter Königsberg i samlingen, Tallinn heter Reval osv. Ett register som tar upp de olika namnvarianterna hittar du här: http://riksarkivet.se/ortsnamnsregister-kartsamlingar

De finska kartorna har inte skannats ännu eftersom dessa redan var säkerhetsfilmade.

Tillbaka