Visar träff 1-100 av 141
Arkiv: Arvika västra landsförsamlings kyrkoarkiv (SE/VA/13011 )

Serie
Volym
Tid
Anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

SE/VA/13011/A I/1
1760 – 1774
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/1
Tid: 1760 – 1774
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/2
1774 – 1787
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/2
Tid: 1774 – 1787
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/3
1787 – 1791
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/3
Tid: 1787 – 1791
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/4
1791 – 1796
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/4
Tid: 1791 – 1796
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/5
1796 – 1801
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/5
Tid: 1796 – 1801
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/6
1801 – 1806
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/6
Tid: 1801 – 1806
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/7
1806 – 1811
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/7
Tid: 1806 – 1811
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/8
1811 – 1816
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/8
Tid: 1811 – 1816
Anmärkning:
Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.

SE/VA/13011/A I/9
1816 – 1820
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/9
Tid: 1816 – 1820
Anmärkning:
Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.

SE/VA/13011/A I/10
1820 – 1826
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/10
Tid: 1820 – 1826
Anmärkning:
Häri även husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.

SE/VA/13011/A I/11
1826 – 1831
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/11
Tid: 1826 – 1831
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/12
1831 – 1837
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/12
Tid: 1831 – 1837
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1831-1832 samt husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.

SE/VA/13011/A I/13
1836 – 1841
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/13
Tid: 1836 – 1841
Anmärkning:
Med längd över lösdrivare 1836-1840.

SE/VA/13011/A I/14
1841 – 1847
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/14
Tid: 1841 – 1847
Anmärkning:
Med längd över lösdrivare s.å. Häri även utflyttningslängd 1841-1842.

SE/VA/13011/A I/15
1846 – 1858
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/15
Tid: 1846 – 1858
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/16
1858 – 1867
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/16
Tid: 1858 – 1867
Anmärkning:
Häri även inflyttningslängd 1864.

SE/VA/13011/A I/17
1867 – 1871
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/17
Tid: 1867 – 1871
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/18
1867 – 1871
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/18
Tid: 1867 – 1871
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok s.å.

SE/VA/13011/A I/19
1872 – 1877
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/19
Tid: 1872 – 1877
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/20
1872 – 1877
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/20
Tid: 1872 – 1877
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1872-1878.

SE/VA/13011/A I/21
1877 – 1882
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/21
Tid: 1877 – 1882
Anmärkning:
Del I. 1-349.

SE/VA/13011/A I/22
1877 – 1882
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/22
Tid: 1877 – 1882
Anmärkning:
Del II. 350-679. Häri även bok över obefintliga och konfirmationsbok s.å.

SE/VA/13011/A I/23
1883 – 1890
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/23
Tid: 1883 – 1890
Anmärkning:
Del I. 1-320.

SE/VA/13011/A I/24
1883 – 1890
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/24
Tid: 1883 – 1890
Anmärkning:
Del II. 321-659. Sidorna 610-648 ingår i Arvika stadsförsamling volym A I: 9. Häri även konfirmationsbok 1887-1890.

SE/VA/13011/A I/25
1891 – 1895
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/25
Tid: 1891 – 1895
Anmärkning:
Del I. 1-325.

SE/VA/13011/A I/26
1891 – 1895
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/26
Tid: 1891 – 1895
Anmärkning:
Del II. 327-650.

SE/VA/13011/A I/27
1896 – 1900
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/27
Tid: 1896 – 1900
Anmärkning:
1-400. Berga västra - Kälkersrud.

SE/VA/13011/A I/28
1896 – 1900
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/28
Tid: 1896 – 1900
Anmärkning:
401-800. Kärrsmossen - Solberga.

SE/VA/13011/A I/29
1886 – 1916
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/29
Tid: 1886 – 1916
Anmärkning:
Längd över värnpliktiga födda 1866-1896.

SE/VA/13011/A II a/1
1901 – 1905
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/1
Tid: 1901 – 1905
Anmärkning:
1-393.

SE/VA/13011/A II a/2
1901 – 1905
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/2
Tid: 1901 – 1905
Anmärkning:
394-787.

SE/VA/13011/A II a/3
1906 – 1910
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/3
Tid: 1906 – 1910
Anmärkning:
1-425.

SE/VA/13011/A II a/4
1906 – 1910
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/4
Tid: 1906 – 1910
Anmärkning:
426-850.

SE/VA/13011/A II a/5
1911 – 1915
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/5
Tid: 1911 – 1915
Anmärkning:
1-450.

SE/VA/13011/A II a/6
1911 – 1915
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/6
Tid: 1911 – 1915
Anmärkning:
451-900.

SE/VA/13012/A II a/17
1916 – 1920
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13012/A II a/17
Tid: 1916 – 1920
Anmärkning:
Hagaboken. Omfattar del av landsförsamlingen. Med personregister.

SE/VA/13011/A II a/7
1916 – 1920
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/7
Tid: 1916 – 1920
Anmärkning:
1-400.

SE/VA/13011/A II a/8
1916 – 1920
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/8
Tid: 1916 – 1920
Anmärkning:
401-800.

SE/VA/13011/A II a/9
1921 – 1930
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/9
Tid: 1921 – 1930
Anmärkning:
1-450. Berga västra - Kälkersrud.

SE/VA/13011/A II a/10
1921 – 1930
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/10
Tid: 1921 – 1930
Anmärkning:
451-851. Kärrsmossen - Vik-Solvik.

SE/VA/13011/A II a/11
1931 – 1940
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/11
Tid: 1931 – 1940
Anmärkning:
1-450. Berga västra - Kälkersrud.

SE/VA/13011/A II a/12
1931 – 1940
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/12
Tid: 1931 – 1940
Anmärkning:
451-850. Kärrsmossen - Ålgården.

SE/VA/13011/A II a/29
1941 – 1948
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/29
Tid: 1941 – 1948
Anmärkning:
Personregister till församlingsböckerna.

SE/VA/13011/A II a/13
1941 – 1950
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/13
Tid: 1941 – 1950
Anmärkning:
1-400. Berga västra - Humlekil.

SE/VA/13011/A II a/14
1941 – 1950
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/14
Tid: 1941 – 1950
Anmärkning:
401-800. Höves - Lycke.

SE/VA/13011/A II a/15
1941 – 1950
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/15
Tid: 1941 – 1950
Anmärkning:
801-1200. Långvak - Speked östra.

SE/VA/13011/A II a/16
1941 – 1950
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13011/A II a/16
Tid: 1941 – 1950
Anmärkning:
1201-1500. Stålsberga - Ålgården - På församlingen skrivna.

SE/VA/13011/A I/22
1877 – 1882
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13011/A I/22
Tid: 1877 – 1882
Anmärkning:
Del II. 350-679. Häri även bok över obefintliga och konfirmationsbok s.å.

SE/VA/13011/A IV d/1
1947 – 1953
Serie: Personakter för avlidna och dödförklarade
Volym: SE/VA/13011/A IV d/1
Tid: 1947 – 1953
Anmärkning:

SE/VA/13011/B/1
1806 – 1838
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/1
Tid: 1806 – 1838
Anmärkning:
Inflyttningslängd 1806-1837, lucka 1836. Utflyttningslängd 1806-1838. Häri även in- och utflyttningslängd 1812-1838 för Arvika stadsförsamling.

SE/VA/13011/A I/14
1841 – 1842
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/14
Tid: 1841 – 1842
Anmärkning:
Med längd över lösdrivare s.å. Häri även utflyttningslängd 1841-1842.

SE/VA/13011/B/2
1861 – 1875
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/2
Tid: 1861 – 1875
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1861-1867 och död- och begravningsbok 186... info

SE/VA/13011/A I/16
1864
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/A I/16
Tid: 1864
Anmärkning:
Häri även inflyttningslängd 1864.

SE/VA/13011/B/3
1875 – 1881
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/3
Tid: 1875 – 1881
Anmärkning:
Häri även in- och utflyttningslängd för Arvika stadsförsamling samma år.

SE/VA/13011/B/4
1882 – 1894
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/4
Tid: 1882 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13011/B/5
1895 – 1914
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/5
Tid: 1895 – 1914
Anmärkning:

SE/VA/13011/B/6
1896 – 1909
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/6
Tid: 1896 – 1909
Anmärkning:
Flyttningar mellan stads- och landsförsamlingen.

SE/VA/13011/B/7
1915 – 1939
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/7
Tid: 1915 – 1939
Anmärkning:
Inflyttningslängd 1915-1939, utflyttningslängd 1915.

SE/VA/13011/B/8
1916 – 1934
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/8
Tid: 1916 – 1934
Anmärkning:
Utflyttningsbok. 1934 års uppgifter överförda till volym 9.

SE/VA/13011/B/9
1934 – 1948
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/9
Tid: 1934 – 1948
Anmärkning:
Utflyttningsbok.

SE/VA/13011/B/10
1940 – 1948
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13011/B/10
Tid: 1940 – 1948
Anmärkning:
Inflyttningsbok. T.o.m. 1948-04-23.

SE/VA/13011/C I/1
1687 – 1706
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/1
Tid: 1687 – 1706
Anmärkning:
Första anteckningen 1687-12-31. Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1716... info

SE/VA/13011/C I/2
1706 – 1716
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/2
Tid: 1706 – 1716
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.

SE/VA/13011/C I/3
1717 – 1728
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/3
Tid: 1717 – 1728
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok samt samt död- och begravningsbok samma år.

SE/VA/13011/C I/4
1717 – 1749
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/4
Tid: 1717 – 1749
Anmärkning:
Finnes 1717-1748 (1749). Endast en dopanteckning från 1749. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1717-1748.

SE/VA/13011/C I/5
1749 – 1785
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/5
Tid: 1749 – 1785
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1749-1785 samt död- och begravningsbok 1749-1785 (1786).

SE/VA/13011/C I/6
1786 – 1808
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/6
Tid: 1786 – 1808
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1808 samt död- och begravningsbok 1786-1809.

SE/VA/13011/C I/7
1809 – 1827
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/7
Tid: 1809 – 1827
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok (1808) 1809-1827 och död- och begravnings... info

SE/VA/13011/C I/8
1830 – 1842
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/8
Tid: 1830 – 1842
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1841 och död- och begravningsbok 183... info

SE/VA/13011/C I/9
1843 – 1858
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/9
Tid: 1843 – 1858
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1842-1851, död- och begravningsbok 1843-1... info

SE/VA/13011/C I/10
1857 – 1864
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/10
Tid: 1857 – 1864
Anmärkning:
Band i bunt. Häri även död- och begravningsbok 1859-1864 samt födelse- och ... info

SE/VA/13011/C I/11
1861 – 1876
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/11
Tid: 1861 – 1876
Anmärkning:
Häri även död- och begravningsbok 1861-1875.

SE/VA/13011/C I/12
1867 – 1880
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/12
Tid: 1867 – 1880
Anmärkning:
Band i bunt. Födelse- och dopbok för dop förrättade i Arvika kyrka. Häri även födelse- och dopbok för Arvika stadsförsamling samma år.

SE/VA/13011/C I/13
1880 – 1882
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/13
Tid: 1880 – 1882
Anmärkning:
Kladdbok. Häri även födelse- och dopbok för stadsförsamlingen samma år samt... info

SE/VA/13011/C I/14
1882 – 1895
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/14
Tid: 1882 – 1895
Anmärkning:
Band i bunt. Kladdbok. Häri även födelse- och dopbok för stadsförsamlingen ... info

SE/VA/13011/C I/15
1877 – 1889
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/15
Tid: 1877 – 1889
Anmärkning:
Häri även födelse- och dopbok 1875-1889 för Arvika stadsförsamling.

SE/VA/13011/C I/16
1890 – 1894
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/16
Tid: 1890 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13011/C I/17
1895 – 1909
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/17
Tid: 1895 – 1909
Anmärkning:
1909 års uppgifter överförda till volym 18.

SE/VA/13011/C I/18
1909 – 1920
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/18
Tid: 1909 – 1920
Anmärkning:

SE/VA/13011/C II/1
1916 – 1947
Serie: Födelse- och dopböcker för Centralsanatoriet
Volym: SE/VA/13011/C II/1
Tid: 1916 – 1947
Anmärkning:

SE/VA/13011/A I/12
1831 – 1832
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/A I/12
Tid: 1831 – 1832
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1831-1832 samt husförhörslängd för stadsförsamlingen samma år.

SE/VA/13011/A I/18
1867 – 1871
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/A I/18
Tid: 1867 – 1871
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok s.å.

SE/VA/13011/A I/20
1872 – 1878
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/A I/20
Tid: 1872 – 1878
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1872-1878.

SE/VA/13011/A I/22
1877 – 1882
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/A I/22
Tid: 1877 – 1882
Anmärkning:
Del II. 350-679. Häri även bok över obefintliga och konfirmationsbok s.å.

SE/VA/13011/A I/24
1887 – 1890
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/A I/24
Tid: 1887 – 1890
Anmärkning:
Del II. 321-659. Sidorna 610-648 ingår i Arvika stadsförsamling volym A I: 9. Häri även konfirmationsbok 1887-1890.

SE/VA/13011/D I/1
1895 – 1917
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13011/D I/1
Tid: 1895 – 1917
Anmärkning:

SE/VA/13011/C I/1
1688 – 1716
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/1
Tid: 1688 – 1716
Anmärkning:
Första anteckningen 1687-12-31. Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1716... info

SE/VA/13011/L I/1
1702 – 1706
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/L I/1
Tid: 1702 – 1706
Anmärkning:
Inb. Huvud- och specialräkenskaper. Häri även trolovningslängd med anteckni... info

SE/VA/13011/C I/2
1706 – 1716
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/2
Tid: 1706 – 1716
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.

SE/VA/13011/C I/3
1717 – 1728
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/3
Tid: 1717 – 1728
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok samt samt död- och begravningsbok samma år.

SE/VA/13011/C I/4
1717 – 1748
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/4
Tid: 1717 – 1748
Anmärkning:
Finnes 1717-1748 (1749). Endast en dopanteckning från 1749. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1717-1748.

SE/VA/13011/C I/5
1749 – 1785
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/5
Tid: 1749 – 1785
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1749-1785 samt död- och begravningsbok 1749-1785 (1786).

SE/VA/13011/C I/6
1786 – 1808
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/6
Tid: 1786 – 1808
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1808 samt död- och begravningsbok 1786-1809.

SE/VA/13011/C I/7
1808 – 1827
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/7
Tid: 1808 – 1827
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok (1808) 1809-1827 och död- och begravnings... info

SE/VA/13011/C I/8
1830 – 1841
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/8
Tid: 1830 – 1841
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1830-1841 och död- och begravningsbok 183... info

SE/VA/13011/C I/9
1842 – 1851
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/C I/9
Tid: 1842 – 1851
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1842-1851, död- och begravningsbok 1843-1... info

SE/VA/13011/B/2
1861 – 1867
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/B/2
Tid: 1861 – 1867
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1861-1867 och död- och begravningsbok 186... info

SE/VA/13011/E I/1
1868 – 1870
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/E I/1
Tid: 1868 – 1870
Anmärkning:
Häri även in- och utflyttningslängd 1868-1875 samt lysnings- och vigselbok 1867-1895 för Arvika stadsförsamling.

SE/VA/13011/E I/2
1870 – 1894
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/E I/2
Tid: 1870 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13011/E I/3
1895 – 1917
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13011/E I/3
Tid: 1895 – 1917
Anmärkning:
1917 års uppgifter överförda till volym 4.