Visar träff 1-100 av 113
Arkiv: Gammalstorps kyrkoarkiv (SE/LLA/13105 )

Serie
Volym
Tid
Anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

SE/LLA/13105/A I/1
1766 – 1800
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/1
Tid: 1766 – 1800
Anmärkning:
Luckor: 1767-1788, 1793, 1795

SE/LLA/13105/A I/2
1800 – 1811
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/2
Tid: 1800 – 1811
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/3
1813 – 1820
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/3
Tid: 1813 – 1820
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/4
1820 – 1825
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/4
Tid: 1820 – 1825
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/5
1825 – 1830
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/5
Tid: 1825 – 1830
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/6
1830 – 1834
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/6
Tid: 1830 – 1834
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/7
1834 – 1841
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/7
Tid: 1834 – 1841
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/8
1841 – 1846
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/8
Tid: 1841 – 1846
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/9
1846 – 1850
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/9
Tid: 1846 – 1850
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/10
1846 – 1850
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/10
Tid: 1846 – 1850
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/11
1850 – 1854
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/11
Tid: 1850 – 1854
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/12
1850 – 1854
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/12
Tid: 1850 – 1854
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/13
1854 – 1857
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/13
Tid: 1854 – 1857
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/14
1854 – 1857
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/14
Tid: 1854 – 1857
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/15
1857 – 1860
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/15
Tid: 1857 – 1860
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/16
1857 – 1860
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/16
Tid: 1857 – 1860
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/17
1861 – 1866
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/17
Tid: 1861 – 1866
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/18
1861 – 1866
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/18
Tid: 1861 – 1866
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/19
1866 – 1871
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/19
Tid: 1866 – 1871
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/20
1866 – 1871
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/20
Tid: 1866 – 1871
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/21
1871 – 1876
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/21
Tid: 1871 – 1876
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/22
1871 – 1876
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/22
Tid: 1871 – 1876
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/23
1876 – 1881
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/23
Tid: 1876 – 1881
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/24
1876 – 1881
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/24
Tid: 1876 – 1881
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/25
1881 – 1885
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/25
Tid: 1881 – 1885
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/26
1881 – 1885
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/26
Tid: 1881 – 1885
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/27
1886 – 1900
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/27
Tid: 1886 – 1900
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/A I/28
1886 – 1900
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/28
Tid: 1886 – 1900
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A II a/1
1900 – 1920
Serie: Församlingsböcker (inbunden serie)
Volym: SE/LLA/13105/A II a/1
Tid: 1900 – 1920
Anmärkning:
Volym I. Uppslag 1-350. Agerum-Jockarp.

SE/LLA/13105/A II a/2
1900 – 1920
Serie: Församlingsböcker (inbunden serie)
Volym: SE/LLA/13105/A II a/2
Tid: 1900 – 1920
Anmärkning:
Volym II. Uppslag 351-650. Kulla-Örlycke, i socknen skrivne (på församlingen skrivna). Med förteckning över främmande trosbekännare.

SE/LLA/13105/A II a/3
1921 – 1941
Serie: Församlingsböcker (inbunden serie)
Volym: SE/LLA/13105/A II a/3
Tid: 1921 – 1941
Anmärkning:
Volym I. Uppslag 1-325. Agerum-Högtofta. Med förteckningar över kyrkorådsle... info

SE/LLA/13105/A II a/4
1921 – 1941
Serie: Församlingsböcker (inbunden serie)
Volym: SE/LLA/13105/A II a/4
Tid: 1921 – 1941
Anmärkning:
Volym II. Uppslag 326-650. Jockarp-Örlycke, i socknen skrivne (på församlingen skrivna).

SE/LLA/13105/C I/1
1702 – 1710
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/C I/1
Tid: 1702 – 1710
Anmärkning:
Lucka 1710-11-27--1711-12-25. Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/2
1752 – 1753
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/C I/2
Tid: 1752 – 1753
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/B/1
1790 – 1819
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/1
Tid: 1790 – 1819
Anmärkning:
Spridda år

SE/LLA/13105/A I/5
1813 – 1826
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/5
Tid: 1813 – 1826
Anmärkning:

SE/LLA/13105/B/2
1821 – 1846
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/2
Tid: 1821 – 1846
Anmärkning:
Lucka 1832-1844

SE/LLA/13105/A I/6
1831 – 1835
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/6
Tid: 1831 – 1835
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/10
1848 – 1849
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/A I/10
Tid: 1848 – 1849
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/B/3
1849 – 1861
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/3
Tid: 1849 – 1861
Anmärkning:

SE/LLA/13105/B/4
1862 – 1881
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/4
Tid: 1862 – 1881
Anmärkning:

SE/LLA/13105/B/5
1882 – 1894
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/5
Tid: 1882 – 1894
Anmärkning:

SE/LLA/13105/B/6
1895 – 1912
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/6
Tid: 1895 – 1912
Anmärkning:
Inflyttningslängd 1895-1912. Utflyttningslängd 1895-1912-11-12.

SE/LLA/13105/B/7
1912 – 1932
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/7
Tid: 1912 – 1932
Anmärkning:
Inflyttningslängd 1913-1932. Utflyttningslängd 1912-11-12--1915.

SE/LLA/13105/B/8
1916 – 1928
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/8
Tid: 1916 – 1928
Anmärkning:
Utflyttningslängd.

SE/LLA/13105/B/9
1929 – 1950
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/9
Tid: 1929 – 1950
Anmärkning:
Utflyttningslängd.

SE/LLA/13105/B/10
1933 – 1948
Serie: Flyttningslängder
Volym: SE/LLA/13105/B/10
Tid: 1933 – 1948
Anmärkning:
Inflyttningslängd.

SE/LLA/13105/C I/1
1689 – 1732
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/1
Tid: 1689 – 1732
Anmärkning:
Lucka 1710-11-27--1711-12-25. Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/2
1732 – 1781
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/2
Tid: 1732 – 1781
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/3
1782 – 1814
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/3
Tid: 1782 – 1814
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/4
1815 – 1825
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/4
Tid: 1815 – 1825
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/5
1826 – 1833
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/5
Tid: 1826 – 1833
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/6
1833 – 1857
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/6
Tid: 1833 – 1857
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/7
1857 – 1862
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/7
Tid: 1857 – 1862
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/8
1862 – 1870
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/8
Tid: 1862 – 1870
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/9
1871 – 1882
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/9
Tid: 1871 – 1882
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/10
1883 – 1894
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/10
Tid: 1883 – 1894
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/11
1895 – 1906
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/11
Tid: 1895 – 1906
Anmärkning:

SE/LLA/13105/C I/12
1907 – 1921
Serie: Födelse- och dopböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/12
Tid: 1907 – 1921
Anmärkning:

Serie: Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
Volym: SE/LLA/13105/A I/8
Tid: 1844 – 1846
Anmärkning:

Serie: Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
Volym: SE/LLA/13105/D I/2
Tid: 1895 – 1912
Anmärkning:

Serie: Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
Volym: SE/LLA/13105/D I/3
Tid: 1913 – 1928
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/1
1798 – 1800
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/1
Tid: 1798 – 1800
Anmärkning:
Luckor: 1767-1788, 1793, 1795

SE/LLA/13105/A I/2
1799 – 1800
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/2
Tid: 1799 – 1800
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/5
1826 – 1830
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/5
Tid: 1826 – 1830
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/8
1842 – 1846
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/8
Tid: 1842 – 1846
Anmärkning:

SE/LLA/13105/A I/10
1846 – 1849
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/10
Tid: 1846 – 1849
Anmärkning:
Volym II.

SE/LLA/13105/A I/9
1846 – 1849
Serie: Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
Volym: SE/LLA/13105/A I/9
Tid: 1846 – 1849
Anmärkning:
Volym I.

SE/LLA/13105/C I/1
1689 – 1737
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/1
Tid: 1689 – 1737
Anmärkning:
Lucka 1710-11-27--1711-12-25. Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/2
1752 – 1781
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/2
Tid: 1752 – 1781
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/3
1782 – 1815
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/3
Tid: 1782 – 1815
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/4
1815 – 1825
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/4
Tid: 1815 – 1825
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/5
1826 – 1833
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/C I/5
Tid: 1826 – 1833
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/E I/1
1833 – 1861
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/E I/1
Tid: 1833 – 1861
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/E I/2
1862 – 1879
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/E I/2
Tid: 1862 – 1879
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/E I/3
1880 – 1894
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/E I/3
Tid: 1880 – 1894
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/E I/4
1895 – 1916
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/E I/4
Tid: 1895 – 1916
Anmärkning:

SE/LLA/13105/E I/5
1917 – 1935
Serie: Lysnings- och vigselböcker. Huvudserie
Volym: SE/LLA/13105/E I/5
Tid: 1917 – 1935
Anmärkning:

SE/LLA/13105/C I/1
1689 – 1740
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/C I/1
Tid: 1689 – 1740
Anmärkning:
Lucka 1710-11-27--1711-12-25. Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/2
1752 – 1781
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/C I/2
Tid: 1752 – 1781
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/3
1782 – 1815
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/C I/3
Tid: 1782 – 1815
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/4
1815 – 1825
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/C I/4
Tid: 1815 – 1825
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/5
1826 – 1833
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/C I/5
Tid: 1826 – 1833
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/F I/1
1833 – 1862
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/F I/1
Tid: 1833 – 1862
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/F I/2
1862 – 1875
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/F I/2
Tid: 1862 – 1875
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/F I/3
1876 – 1894
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/F I/3
Tid: 1876 – 1894
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/F I/4
1895 – 1910
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/F I/4
Tid: 1895 – 1910
Anmärkning:
T.o.m. 1910-12-17.

SE/LLA/13105/F I/5
1910 – 1936
Serie: Död- och begravningsböcker. Huvudserie.
Volym: SE/LLA/13105/F I/5
Tid: 1910 – 1936
Anmärkning:
Fr.o.m. 1910-12-26.

SE/LLA/13105/C I/2
1740 – 1777
Serie: Övriga längder
Volym: SE/LLA/13105/C I/2
Tid: 1740 – 1777
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/3
1782 – 1811
Serie: Övriga längder
Volym: SE/LLA/13105/C I/3
Tid: 1782 – 1811
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/C I/4
1815 – 1825
Serie: Övriga längder
Volym: SE/LLA/13105/C I/4
Tid: 1815 – 1825
Anmärkning:
Register i DDSS.

SE/LLA/13105/G I/1
1831 – 1932
Serie: Övriga längder
Volym: SE/LLA/13105/G I/1
Tid: 1831 – 1932
Anmärkning:
Inbunden. Anteckningsbok över personer dömda för grövre brott.

SE/LLA/13105/G III/1
1749 – 1773
Serie: Befolkningsstatistiska tabeller
Volym: SE/LLA/13105/G III/1
Tid: 1749 – 1773
Anmärkning:

SE/LLA/13105/G III/2
1774 – 1859
Serie: Befolkningsstatistiska tabeller
Volym: SE/LLA/13105/G III/2
Tid: 1774 – 1859
Anmärkning:

SE/LLA/13105/H II/2
1785 – 1799
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/2
Tid: 1785 – 1799
Anmärkning:
Lucka 1787-1789.

SE/LLA/13105/H II/3
1800 – 1809
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/3
Tid: 1800 – 1809
Anmärkning:

SE/LLA/13105/H II/4
1810 – 1815
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/4
Tid: 1810 – 1815
Anmärkning:

SE/LLA/13105/H II/5
1816 – 1819
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/5
Tid: 1816 – 1819
Anmärkning:

SE/LLA/13105/H II/6
1820 – 1827
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/6
Tid: 1820 – 1827
Anmärkning:
Lucka 1825.

SE/LLA/13105/H II/7
1828 – 1834
Serie: Inflyttningsattester
Volym: SE/LLA/13105/H II/7
Tid: 1828 – 1834
Anmärkning: