Visar träff 1-98 av 98
Arkiv: Råneå kyrkoarkiv (SE/HLA/1010165 )

Serie
Volym
Tid
Anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

SE/HLA/1010165/A I a/1
1693 – 1719
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/1
Tid: 1693 – 1719
Anmärkning:
Utgöres av katekismilängder; något defekt

SE/HLA/1010165/A I a/2
1730 – 1745
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/2
Tid: 1730 – 1745
Anmärkning:
Defekt i vol. början; i förhörslängden lucka 1741-1744 Anteckningar om kommunion även 1746 och 1747 Födelse- och andra data saknas

SE/HLA/1010165/A I a/3
1745 – 1766
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/3
Tid: 1745 – 1766
Anmärkning:
Består av tre längder; utan födelseårtal Inneh. även: "Prästerskapets överenskommelse med samtliga församlingar i Västerbotten" 1681

SE/HLA/1010165/A I a/4
1770 – 1807
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/4
Tid: 1770 – 1807
Anmärkning:
1770-1798 (1807) Efter pag. 256 i A I: 4 följer pag. 257 i A I: 5; pag. 2... info

SE/HLA/1010165/A I a/5
1800 – 1815
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/5
Tid: 1800 – 1815
Anmärkning:
1800-1814 (1815) Boken består av två längder: sid 256-384, sid 1-198 Pag... info

SE/HLA/1010165/A I a/6
1816 – 1827
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/6
Tid: 1816 – 1827
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/A I a/7 a
1827 – 1837
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/7 a
Tid: 1827 – 1837
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/A I a/7 b
1827 – 1837
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/7 b
Tid: 1827 – 1837
Anmärkning:
Inneh. även: Förteckning över kyrkotagna 1833-1834 Längd över utflyttade u.å.

SE/HLA/1010165/A I a/8 a
1838 – 1848
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/8 a
Tid: 1838 – 1848
Anmärkning:
Lev. 43/1952

SE/HLA/1010165/A I a/8 b
1838 – 1848
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/8 b
Tid: 1838 – 1848
Anmärkning:
Lev. 43/1952

SE/HLA/1010165/A I a/9 a
1849 – 1859
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/9 a
Tid: 1849 – 1859
Anmärkning:
Lev. 9/1964

SE/HLA/1010165/A I a/9 b
1849 – 1859
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/9 b
Tid: 1849 – 1859
Anmärkning:
Lev. 9/1964

SE/HLA/1010165/A I a/9 c
1849 – 1859
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/9 c
Tid: 1849 – 1859
Anmärkning:
Lev. 9/1964

SE/HLA/1010165/A I a/10 aa
1859 – 1869
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/10 aa
Tid: 1859 – 1869
Anmärkning:
Fol. 1-138 Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/10 ab
1859 – 1869
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/10 ab
Tid: 1859 – 1869
Anmärkning:
Fol. 139-304 Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/10 b
1859 – 1869
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/10 b
Tid: 1859 – 1869
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/10 c
1859 – 1869
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/10 c
Tid: 1859 – 1869
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/11 a
1870 – 1879
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/11 a
Tid: 1870 – 1879
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/11 b
1870 – 1879
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/11 b
Tid: 1870 – 1879
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/11 c
1870 – 1879
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/11 c
Tid: 1870 – 1879
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Register över husbönder

SE/HLA/1010165/A I a/11 d
1870 – 1879
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/11 d
Tid: 1870 – 1879
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Inneh. även: Uppgift om folkmängden 1877-1878

SE/HLA/1010165/A I a/12 a
1880 – 1889
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/12 a
Tid: 1880 – 1889
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Längd över hemmansägare

SE/HLA/1010165/A I a/12 b
1880 – 1889
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/12 b
Tid: 1880 – 1889
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Längd över hemmansägare och hushåll

SE/HLA/1010165/A I a/12 c
1880 – 1889
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/12 c
Tid: 1880 – 1889
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I a/12 d
1880 – 1889
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/12 d
Tid: 1880 – 1889
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Inneh. även: Längd över obefintliga

SE/HLA/1010165/A I a/13 a
1890 – 1899
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/13 a
Tid: 1890 – 1899
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Inneh. även: Längd över hemmansägare och hushåll Kommunionl... info

SE/HLA/1010165/A I a/13 b
1890 – 1899
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/13 b
Tid: 1890 – 1899
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Längd över hemmansägare och hushåll

SE/HLA/1010165/A I a/13 c
1890 – 1899
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/13 c
Tid: 1890 – 1899
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Längd över hemmansägare och hushåll

SE/HLA/1010165/A I a/13 d
1890 – 1899
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/HLA/1010165/A I a/13 d
Tid: 1890 – 1899
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Längd över hemmansägare Inneh. även: Längd över obefintliga 1879-1894 Serien avslutad

SE/HLA/1010165/A I b/1
1771 – 1782
Serie: Husförhörsprotokoll- och barnförhörsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A I b/1
Tid: 1771 – 1782
Anmärkning:
Lev. 10/1965 Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll 1764-1765 (ett per år) Förteckning över kyrkorådsmedlemmar, sexmän och uppsyningsmän

SE/HLA/1010165/A I b/2
1848 – 1859
Serie: Husförhörsprotokoll- och barnförhörsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A I b/2
Tid: 1848 – 1859
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Kapsel

SE/HLA/1010165/A I b/3
1860 – 1870
Serie: Husförhörsprotokoll- och barnförhörsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A I b/3
Tid: 1860 – 1870
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/A I b/4
1871 – 1880
Serie: Husförhörsprotokoll- och barnförhörsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A I b/4
Tid: 1871 – 1880
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Serien avslutad

SE/HLA/1010165/A II a/1
1900 – 1909
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/1
Tid: 1900 – 1909
Anmärkning:
Fol 1 - 336 Inneh. även: Förteckning över sinnessjuka, dövstumma, blinda samt barnhusbarn

SE/HLA/1010165/A II a/2
1900 – 1911
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/2
Tid: 1900 – 1911
Anmärkning:
Fol 337 - 648

SE/HLA/1010165/A II a/3
1900 – 1917
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/3
Tid: 1900 – 1917
Anmärkning:
Fol 649 - 894

SE/HLA/1010165/A II a/4
1900 – 1917
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/4
Tid: 1900 – 1917
Anmärkning:
Fol 901 - 1200

SE/HLA/1010165/A II a/5
1900 – 1924
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/5
Tid: 1900 – 1924
Anmärkning:
Fol 1201 - 1440

SE/HLA/1010165/A II a/6
1900 – 1924
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/6
Tid: 1900 – 1924
Anmärkning:
Fol 1441 - 1728 Inneh. även: Förteckning över främmande trosbekännare och över utländska undersåtar

SE/HLA/1010165/A II a/7
1909 – 1926
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/7
Tid: 1909 – 1926
Anmärkning:
Fol 1 - 370 Inneh. även: Förteckning över sinnessjuka, idioter och blinda

SE/HLA/1010165/A II a/8
1910 – 1929
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/8
Tid: 1910 – 1929
Anmärkning:
Fol 371 - 694

SE/HLA/1010165/A II a/9
1912 – 1929
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/9
Tid: 1912 – 1929
Anmärkning:
Fol 721 - 930

SE/HLA/1010165/A II a/10
1910 – 1929
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/10
Tid: 1910 – 1929
Anmärkning:
Fol 931 - 1204

SE/HLA/1010165/A II a/11
1918 – 1929
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/11
Tid: 1918 – 1929
Anmärkning:
Fol 1205 - 1438

SE/HLA/1010165/A II a/12
1921 – 1929
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/12
Tid: 1921 – 1929
Anmärkning:
Fol 1439 - 1728

SE/HLA/1010165/A II a/13
1929 – 1941
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/13
Tid: 1929 – 1941
Anmärkning:
Fol 1 - 350 Inneh. även: Förteckning över dövstumma, blinda, sinnessjuka, idioter samt över främmande trosbekännare och undersåtar

SE/HLA/1010165/A II a/14
1929 – 1941
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/14
Tid: 1929 – 1941
Anmärkning:
Fol 351 - 560

SE/HLA/1010165/A II a/15
1929 – 1941
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/15
Tid: 1929 – 1941
Anmärkning:
Fol 561 - 890

SE/HLA/1010165/A II a/16
1929 – 1941
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/16
Tid: 1929 – 1941
Anmärkning:
Fol 891 - 1140

SE/HLA/1010165/A II a/17
1929 – 1941
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/A II a/17
Tid: 1929 – 1941
Anmärkning:
Fol 1141 - 1440

SE/HLA/1010165/A II c/1
1929 – 1940
Serie: Register till församlingsboken
Volym: SE/HLA/1010165/A II c/1
Tid: 1929 – 1940
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/B/1
1835 – 1848
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/1
Tid: 1835 – 1848
Anmärkning:
Lev. 43/1952

SE/HLA/1010165/B/2
1849 – 1888
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/2
Tid: 1849 – 1888
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/B/3
1889 – 1894
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/3
Tid: 1889 – 1894
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/B/4
1895 – 1915
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/4
Tid: 1895 – 1915
Anmärkning:
In- och utflyttningslängd

SE/HLA/1010165/B/5
1916 – 1933
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/5
Tid: 1916 – 1933
Anmärkning:
Inflyttningslängd

SE/HLA/1010165/B/6
1916 – 1937
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/6
Tid: 1916 – 1937
Anmärkning:
Utflyttningslängd

SE/HLA/1010165/B/7
1934 – 1947
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/7
Tid: 1934 – 1947
Anmärkning:
Inflyttningslängd Inneh. även minnesanteckningar.

SE/HLA/1010165/B/8
1938 – 1949
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/HLA/1010165/B/8
Tid: 1938 – 1949
Anmärkning:
Utflyttningslängd

SE/HLA/1010165/C/1
1693 – 1733
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/1
Tid: 1693 – 1733
Anmärkning:
1693 2/7 - 1733 Lucka 1714 15/12 - 1715 11/7 genom bortrivet blad; blad borta även i volymens början och slut Inneh. även: Vigselbok 1693-1747

SE/HLA/1010165/C/2
1734 – 1767
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/2
Tid: 1734 – 1767
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/C/3
1768 – 1795
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/3
Tid: 1768 – 1795
Anmärkning:
Lucka 1770 27/2 - 15/5 (blad borta) Inneh. även: Vigselbok 1768-1795 Död- och begravningsbok 1768-1795

SE/HLA/1010165/C/4
1796 – 1819
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/4
Tid: 1796 – 1819
Anmärkning:
1796 - 1819 24/1 Inneh. även: Vigselbok 1796-1819 Död- och begravningsbok 1796-1819

SE/HLA/1010165/C/5
1819 – 1837
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/5
Tid: 1819 – 1837
Anmärkning:
1819 - 1837 29/4 Inneh. även: Vigselbok 1819-1838 Död- och begravningsbok 1819-1837

SE/HLA/1010165/C/6
1837 – 1869
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/6
Tid: 1837 – 1869
Anmärkning:
1837 14/11 - 1869 Lev. 9/1964 Inneh. även: Vigselbok 1838-1852 (fr o m 1847 1/5 även lysningsbok) Död- och begravningsbok 1838-1869

SE/HLA/1010165/C/7
1870 – 1887
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/7
Tid: 1870 – 1887
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/C/8
1888 – 1894
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/8
Tid: 1888 – 1894
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/C/9
1895 – 1907
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/9
Tid: 1895 – 1907
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/C/10
1908 – 1913
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/10
Tid: 1908 – 1913
Anmärkning:
T o m nr. 102 1913

SE/HLA/1010165/C/11
1913 – 1919
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/11
Tid: 1913 – 1919
Anmärkning:
Fr o m nr. 103 1913 t o m nr. 80 1919

SE/HLA/1010165/C/12
1919 – 1922
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/12
Tid: 1919 – 1922
Anmärkning:
Fr o m nr. 81 1919 t o m nr. 63 1922

SE/HLA/1010165/C/13
1922 – 1935
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/HLA/1010165/C/13
Tid: 1922 – 1935
Anmärkning:
Fr o m nr. 64 1922

SE/HLA/1010165/D I/1
1879 – 1892
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/D I/1
Tid: 1879 – 1892
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/D I/2
1893 – 1894
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/D I/2
Tid: 1893 – 1894
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/D I/3
1895 – 1913
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/D I/3
Tid: 1895 – 1913
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/D I/4
1913 – 1938
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/D I/4
Tid: 1913 – 1938
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/D II/1
1768 – 1789
Serie: Kommunionlängder
Volym: SE/HLA/1010165/D II/1
Tid: 1768 – 1789
Anmärkning:
Består av två längder

SE/HLA/1010165/D II/2
1790 – 1816
Serie: Kommunionlängder
Volym: SE/HLA/1010165/D II/2
Tid: 1790 – 1816
Anmärkning:
Består av två längder

SE/HLA/1010165/E I/1
1749 – 1767
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/1
Tid: 1749 – 1767
Anmärkning:
Inneh. även: Död- och begravningsbok 1749-1767

SE/HLA/1010165/E I/2
1853 – 1861
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/2
Tid: 1853 – 1861
Anmärkning:
1853 - 4/8 1861 Lev. 9/1964 Inneh. även: Anteckningar vid husförhör 1863-1865 Visitations- och inventeringsprotokoll m m 1852-1886

SE/HLA/1010165/E I/3
1861 – 1878
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/3
Tid: 1861 – 1878
Anmärkning:
Lev. 58/1975 Inneh. även: Födelse- och dopbok 1861-1865 Död- och begravningsbok 1861-1862

SE/HLA/1010165/E I/4
1879 – 1894
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/4
Tid: 1879 – 1894
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/E I/5
1895 – 1913
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/5
Tid: 1895 – 1913
Anmärkning:
T o m nr. 24 1913

SE/HLA/1010165/E I/6
1913 – 1934
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/6
Tid: 1913 – 1934
Anmärkning:
Fr o m nr. 25 1913

SE/HLA/1010165/E I/7
1935 – 1950
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/HLA/1010165/E I/7
Tid: 1935 – 1950
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/F/1
1693 – 1752
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/1
Tid: 1693 – 1752
Anmärkning:
1693 1/5 - 1748 (1750, 1752)

SE/HLA/1010165/F/2
1870 – 1886
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/2
Tid: 1870 – 1886
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/F/3
1887 – 1894
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/3
Tid: 1887 – 1894
Anmärkning:
Lev. 58/1975

SE/HLA/1010165/F/4
1895 – 1908
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/4
Tid: 1895 – 1908
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/F/5
1909 – 1924
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/5
Tid: 1909 – 1924
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/F/6
1925 – 1950
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/HLA/1010165/F/6
Tid: 1925 – 1950
Anmärkning:

SE/HLA/1010165/G I/1
1749 – 1859
Serie: Befolkningsstatistiska tabeller
Volym: SE/HLA/1010165/G I/1
Tid: 1749 – 1859
Anmärkning:
Inb

SE/HLA/1010165/K I/1
1783 – 1815
Serie: Sockenstämmans protokoll.
Volym: SE/HLA/1010165/K I/1
Tid: 1783 – 1815
Anmärkning:
Lev. 10/1965. Luckor före 1801. Ett protokoll för socknens äldste 1792-08... info

SE/HLA/1010165/K I/2
1815 – 1828
Serie: Sockenstämmans protokoll.
Volym: SE/HLA/1010165/K I/2
Tid: 1815 – 1828
Anmärkning:
1815-04-01--1828-01-20. Lev. 10/1965. Inneh. även: Fattigvårdskommittérades protokoll 1816-1827.

SE/HLA/1010165/K I/3
1828
Serie: Sockenstämmans protokoll.
Volym: SE/HLA/1010165/K I/3
Tid: 1828
Anmärkning:
1828-02-03--1828-09-28. Lev. 10/1965. Dessutom protokoll 1827-08-26, 1835... info

SE/HLA/1010165/K I/4
1828 – 1836
Serie: Sockenstämmans protokoll.
Volym: SE/HLA/1010165/K I/4
Tid: 1828 – 1836
Anmärkning:
1828-11-16--1836-07-17. Lev. 10/1965. Dessutom protokoll 1839-09-29. Väg... info

SE/HLA/1010165/K I/5
1848 – 1862
Serie: Sockenstämmans protokoll.
Volym: SE/HLA/1010165/K I/5
Tid: 1848 – 1862
Anmärkning:
Lev. 10/1965. Inneh. även: Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1848-1853. Ky... info

SE/HLA/1010165/L I a/1
1655 – 1725
Serie: Huvudräkenskaper för kyrka.
Volym: SE/HLA/1010165/L I a/1
Tid: 1655 – 1725
Anmärkning:
Inneh. även: Inventarieförteckningar med tillägg 1655-1750. Visitationspr... info