Inledning till NAD-handboken

Ämnen (under arbete)

Beskrivning av ämnen och verksamheter i NAD

Här kommer NAD:s anvisningar om registrering av termer för ämnen, verksamheter och liknande att presenteras. Här nedan följer ett urval av de ordlistor och tesaurer som NAD använder eller rekommenderar för användning: